Gökotta 2022-05-26

SPF SENIORERNA  - Rönnen i Piteås gökotta.

Det är tradition att gemensamt för SPF SENIORERNA-Rönnen, Norrfjärdens församling och Långträsk byaförening, att på Kristihimmelsfärdsdag fira Gökotta. Det hade slutat regna och därför samlades man utanför Byahuset. Birgitta Öberg Lindberg hälsade alla, bybor och utombys till Långträsk, som är i mitten av Norrbotten, ja i mitten av - allt. Den kallas också Den vackra byn. Mirjam Eriksson kyrkoherde i Norrfjärden sedan 2019, ledde gudstjänsten. Vi börja med att sjunga ”Morgon mellan fjällen”, trots att vi inte är i fjällen. Hon läste dagens gammaltestamentliga text: Jes 61. ”Min glädje har jag i Herren. Jag jublar över min Gud, ty han har klätt mig i segerns dräkt”. Texten kan handla om hur marken kläder sig i vårens dräkt och vi får glädja oss åt att Gud är med i våra böner om att marken skall få sol och regn i lämpliga mängder. Nu spirar grönskan. Det är den vackraste gröna färg man kan tänka sig. Mirjam gjorde ”som hon brukar göra med bönen på äldreboenden”, jag tar en kort bön och så låter jag det vara tyst ett tag innan vi förenas i Fader vår. Förutom kyrkoherden, medverkade Lars Sjöstedt med det musikaliska inslaget. Efter gudstjänsten kom termosarna fram och deltagarna bjöds på Muurikkastekt falukorv, serverad av Anders Öberg.
Text och bilder: Bertil Berglund

Bilder