Året 2022

Aktiviteter under året
Kompletteras vartefter med annonser, referat etc.

2022-12-08   Julfest

2022-10-20  Höstmöte

2022-08-25  Kulturträff         Läs här!

2022-07-22 Sommardans                Läs här!

2022-06-30  Öjeby marknad

2022-06-16 Endagsresa                       Annons
 Kulturhuset Sara i Skellefteå

2022-06-14  Den stora folkvandringen    Annons     Referat
"Blå Bågarna " Öjebyn

2022-05-26 Gökotta imagemw3ir.pngAffisch     Referat

2022-05-19 Vårmöte image4bnr7.pngannons   Referat

2022-04-21 Kulturträff, annons,           Referat

2022-03-17 Pimpelfiske 🐟, annons   Referat

2022-03-24 Vårvintermöte, annons     Referat

2022-02-24 Årsmöte, annons              Referat