2024-02-22 Årsmöte

SPF SENIORERNA – Rönnen i Piteås årsmöte 2024.

Ordförande Lisbeth Lindmark öppnade mötet med att uttrycka sin glädje och en extra värme till de som är nya i vår gemenskap i Rönnen.

Mötet började direkt med lunch, där köket dukat upp en grönsaksbuffé, som var något alldeles extra. Som varmrätt gavs man möjlighet att välja fisk- eller kötträtt. Direkt efteråt serverades kaffe/te med kaka.
Efter lunchen följde en tyst minut, för att ägna tankar åt de som inte längre finns med oss.
Birgitta Gleerup läste en dikt av Atle Burman, Kanske är det först vid dagens slut.
Som mötesordförande valdes Ingemar Nordström, som protokollförare valdes Björn Grahn. Justerare tillika rösträknare valdes Sera Olovsson och Eivor Andersson.
Bernt Lundkvist redovisade verksamhetsgranskarnas berättelse: Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Val av styrelse och funktionärer enligt följande:

Styrelseordförande ett år      Lisbeth Lindmark                     omval

Vice ordförande två år         Bertil Berglund                           omval

Ordinarie ledamöter valda på två år  Gunnel Jonsson                          omval

                                                           Eivor Andersson                         omval

                                                           Beda Lundström                         omval

Medlemsregister                                 Ulla-Britt Sandberg                    omval

Suppleanter 1 år                                 Britt Lundkvist                            omval

                                                            Gudrun Nilsson                          omval

Verksamhetsgranskare                      Stig Eriksson                                omval

                                                           Per Sandlund                               omval

                                                           Bernt Lundkvist       Ersättare  omval                

Efter val av övriga funktionärer, som ledamöter i områdesgrupper och kommittéer, kom uppgift om när dagens protokoll är justerat och tillgängligt torsdag 29 februari, Hambogatan 7 Öjebyn. Mötesordförande tackade för uppmärksamheten och återlämnade klubban till Lisbeth, som tackade Ingemar Nordström för sin insats, med en bukett blommor.
Birgitta Wellborg, huvudansvarig för FRG, frivilliga resursgruppen i Piteå, presenterade sin KRISVÄSKA. Ämnet för dagens presentation är, att vara beredd, hemberedskap. Det är viktigt att man kan tillgodose de viktigaste behoven: mat, vatten, sanitet, hygien, uppvärmning, kommunikation med mera. Var beredd om kriget eller krisen kommer!
Efter Birgittas genomgång, ville ordföranden tacka för den trivsamma samvaron och ett särskilt tack till skrivtolkarna Inger och Eva från Regionens tolkcentral, som kan överföra allt som sägs till skrift.
Evy Jonsson ville att föreningen visar sin tacksamhet för den duktiga och trevliga ordförande vi har med en riktigt ordentlig applåd. Traditionsenligt tog man varandra i händerna och sjöng Carl Antons Sista visan

 

Text och bilder: Bertil Berglund

BILDER