Trafik- och Hälsoinformation

SPF RÖNNEN 20201205

Trafik- och hälsoinformation

Hej!

Har i tidigare info nämnt om att informera i dagens informationsflöde är som att stå vid Storforsen och hålla ett föredrag. Men här kommer några rader.

TRAFIK.

Ett fordon som blir att vanligare är s.k. elscooter. Räknas som cykel och hör då hemma på cykelbanor där sådan finns. Får köras på gångbana och då med gångfart. Ca 6-7 km/tim.
Vi äldre får påminna våra yngre att använda bilbältet i baksätet. Vid undersökningar i höst är bilbältesanvändningen 3-4 gånger lägre i åldern 15-24 år. Norrbotten ligger på 88 %. Västerbotten på 94% och Stockholm på 99 %. Bältesanvändningen hos förare och passagerare ligger på 96 %. Se till så bältet sitter rätt. Axelbandet över bröstet. höftbandet mot låren, sträck bältet en extra gång, under ytterkläderna och inte vridet. Vintern och halkan gör att däckfrågan alltid är aktuell. Folksam har gjort en undersökning av hur dubb- och dubbfria utvecklats de senaste 5 åren. Den största skillnaden märks bland de dubbfria som blivit i snitt 19 % bättre på is och 14 % bättre på snö när det gäller bromssträckan till stillastående från en fart på 50 km/tim. Vill du se hela undersökningen skriv friktionsdäck folksam i sökrutan på Google.
Se villkoren i försäkringen om vad som gäller. Om du råkar ut för en olycka med sommardäck på vintern kan självrisken bli större.
Om du kör i 80 km/tim i stället för 90 km/tim förlorar du maximalt 50 sek/mil. Samtidigt minskar risken att omkomma med 40 % i 80 km/tim jämfört med 90 km/tim.
Vi har nu (dec 2020) 41 varningsmärken, 46 förbudsmärken och 35 vägmarkeringar att hålla oss till.

HÄLSA.

Det är som det är numera. Men det har varit värre. 1918 dog 390 091 i influensa, övriga epidemiska sjukdomar (scharlakansfeber, difteri, kikhosta, nervfeber/paratyfus, dysenteri, barnförlamning och epidemisk hjärnfeber) och lungtuberkulos. I influensa dog 27 379. 1917 dog 11 920 i samma sjukdomar. 1918 hade landet 5 807 000 inv.
Sedan många år tillbaka har Socialstyrelsen informerat om att vi ska förhindra fallolyckor genom att träna. Information förekommer i olika former bl.a. genom utskick i tidningen Senioren nr 9 2020. En reflektion kommer ju då. Hjälper inte informationen?
I Norrbotten, år 2010, var antalet slutenvårdande personer över 65 år 2703 inv./100 000.
2019 var antalet 2428. Antal män 2010 var 486 och kvinnor 930. År 2019 var det 551 män och 921 kvinnor. (Källa: Socialstyrelsen.)

Vi inom hälsogruppen vädjar att gör vad ni kan för att inte ramla. Plocka fram foldern från Senioren och kör igång.

Till sist: Norrbottens Allehanda kostade 1946 helår 10 :- och månad 1:-.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Hälsogruppen och trafikombudet. Ulla, Inger, Gunnel och Ingemar.

 

 

SPF RÖNNEN , 20200409
HÄLSO- OCH TRAFIKINFORMATION

I dessa tider när myndigheter och organisationer lämnar information tänkte vi i korthet nämna vilka uppgifter de har. Hoppas att det underlättar i sökandet efter nyheter. (utelämnat några)

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Visionen är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Finns i Solna och Östersund. (folkhälsomyndigheten.se/)
SOCIALSTYRELSEN är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Regering och riksdag bestämmer vilken inriktning deras arbete ska ha. Det sker genom ett årligt regleringsbrev. Får också ca 200 olika regeringsuppdrag varje år och svara på många remisser. Finns i Marieberg, Stockholm. (socialstyrelsen.se)
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) är en statlig myndighet. Har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Startade 2009 och ersatte då tre tidigare myndigheter. Regeringen styr MSB. Finns i Karlstad.
(msb.se)
MSB driver webbplatsen krisinformation.se som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
I dagarna samlas all information från myndigheter och UD om covid -19 på krisinformation.se.

"Hälsobiten" (Ur Hälsa på recept)
Den medicinska forskningen visar att regelbunden träning inte är något annat än en mirakelkur som skyddar mot, och till och med kan behandla, en lång rad sjukdomar.

Risken att påverkas av demens påverkas för de allra flesta mer av om man är fysiskt aktiv än om ens föräldrar haft demens.

Listan över sjukdomar där risken minskar om man rör sig regelbundet blir längre och längre för varje år

Att man i genomsnitt lever till tre eller fem längre om man rör sig regelbundet har visats gång på gång när man följt hundratusentals människor. Det är den totala mängden rörelse som är viktigast ....
.
Kan du bara ta en kort bensträckare då och då verkar alltså mycket av farorna med ett stillasittande livsstil försvinna.

Gör ett besök i sommar på kommunens motorikbana (Vipvägen, Munksund) för seniorer och utegym.. (Grisberget och Strömlida)

Trafik.
Virusläget gör det möjligt att vänta med byte till sommardäck till 30 april.
(15 apr) enl. Transportsstyrelsen. Några nyheter från Transportsstyrelsen som berör oss äldre har jag inte hittat.
Ta en titt på sommardäcken. Gamla? Mönsterdjup? Minst 1,6 mm men snåla inte.
I tidningen VTI (Statens väg- och forskningsinstitut) finns en artikel om att forskning pågår inom cykeltrafiken. Många cyklister blir påkörda bakifrån, speciellt vid omkörning. Angeläget att hitta sätt som förhindrar den typen av olyckor. VTI har en cykelsimulator som kan öka kunskapen om faktorer som påverkar cyklisters beteende.
VTI och Cykelcentrum bedriver forskning om cykelvägars konstruktion och hjälper kommuner att hitta effektiva sätt att bygga och underhålla cykelvägar.

Om brott.
Besök SPF:s hemsida och ta en titt på inslaget: Försök inte lura mig. Under rubriken Hälsa och aktivitet.

Ha en trevlig sommar och sköt om Er.

Hälsogruppen och trafikombudet.

 

 

Trafikinfo 20191130
SPF RÖNNEN, Piteå

TRAFIK-OCH HÄLSOINFORMATION.
Lite av varje.

Dom flesta bilägare har vid den här tidpunkten satt på vinterdäcken. I samband med info om vinterdäck nämns vinterväglag. Enl. NTF är det vinterväglag när det är snö, is eller frost på vägbanan. Transportsstyrelsen har ett tillägg om snömodd. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig.

Bilbältesanvändningen ligger på ca 90% i Norrbottens län. Ca 98 % i bl.a. Stockholm. Hastighet, nykterhet och bilbältet är de tre viktigaste "benen" för att inte skadas allvarligt i trafiken. Bältet på alltid.
Skulle någon ändå råka ut för en olycka kan en repetition av larmnummer vara på sin plats.
112 nödnumret används vid akuta nödsituationer.
11313 är ett nationellt informationsnummer dit man kan ringa för att lämna och få information om allvarliga olyckor och kriser. Informationen är verifierad av t.ex. kommun.
11414 ringer man om brott och händelser som bör komma till polisens kännedom. Pågående eller akuta brottshändelser ring 112.
1177 ringer du om du behöver råd vid sjukdom.
116000 ringer du om försvunna eller påträffade vilsna barn.
Tips: Installera 112-appen i din mobil. I nödläge och du ringer 112 kan de se var du befinner dig. Har en del annat nyttigt också.

En rapport från Transportstyrelsen visar att antalet påkörda fotgängare tredubblas under november och december i skymningstiden 16.00-18.00. Sammanfaller med övergången till vintertid. Reflex även i stadsmiljö.

Bilbarnstolar finns att hyra gratis hos räddningstjänsten Piteå kommun.


En 80-åring är lika träningsbar som en 30-åring. En 80-åring kan faktiskt öka sin kondition och muskelstyrka med mellan 50 och drygt 100 procent. (Från 1177.se.)
Halkskydd kan aldrig helt kompensera för dålig balans och yrsel. Muskler och balans är en färskvara som måste tränas regelbundet. Använd skor där foten har kontakt med hela markytan, då blir balansen bäst. (NTF)

Slutligen: I en annons i Aftonbladets Halvveckan lördagen den 29 maj 1937 kan man läsa om prestationsvagnen Ford V 8 som hade lättverkande säkerhetsbromsar och den geniala centerbalansen. Den låga bensinkonsumtionen är ett plus i ägarens körglädje. 60 hkr-motor för rekordekonomi. Pris: 3975:-.

Trafikombud och Hälsogrupp Ulla, Inger, Gunnel och Ingemar.

 

 

SPF RÖNNEN, Piteå       20190411
TRAFIK- OCH HÄLSOINFORMATION.
Hejsan alla spf-rönnare!
Lite då och då dyker frågan upp om ev. omprövning av äldre personers hälsa kopplat till körkortsinnehav. Sverige är ett av få länder som inte har ngn form av kontroll. I tidningen VTI* aktuellt nr 1 2019 finns en artikel med rubriken: Mer kunskap om äldre förares olycksrisk i trafiken. I artikeln finns en hänvisning till rapport TSV** 2018-4875 om sjukdomar och olycksinblandning hos äldre bilförare. Eftersom rapporten är på 73 sidor noterar jag här en kort sammanfattning av sammanfattningen.
Slutsatsen vi drar är att studieresultaten inte talar för att vi behöver göra en större utredning för eventuellt för införande av hälsokontroller för äldre bilförare. Däremot finns det några diagnosgrupper med en ökad sannolikhet för olycksinblandning som vi rekommenderar bör utredas närmare, och då bör studierna innefatta körkortsinnehavare i alla åldersgrupper: Bruk av substans. Psykiska sjukdomar. Epilepsi. Diabetes.
Rapporten finns på transportstyrelsens hemsida. Vägtrafik-publikationer och rapporter-rapporter.
Ett nytt format för registreringsskylt införs under 2019. Sista tecknet kan vara siffra eller bokstav. Anledningen är att siffer- och bokstavskombinationen håller på att ta slut. Det kommer inte att ske något byte av dom gamla. Det är nyregistrerade fordon som får den nya skylten som kan se ut så här MLB84A.
För den som funderade på att sluta cykla ifjol därför att cykeln började bli svår att hantera kan ta sig en funderare. Utbudet av cyklar ökar. Kanske en med lågt insteg. En med låg sadel som gör att man når marken utan att kliva av. Trehjuliga. Cykel med batteridriven elmotor. Tidningen Senioren har en artikel med rubriken Välj rätt hoj som hjälper medlemmarna med valet. Bättre cykel och cykelturistturer i pitebygden kan kanske bli något i sommar.
Kolla cykelhjälmen. Hjärnan går inte att gipsa.
Sedan några år tillbaka har Socialstyrelsen "kampanjat" mot fallolyckor som kostar kommun och regioner (f.d. landsting) ca 11, 1 miljarder/år. Vanligaste olycksformen bland äldre. Vi hoppas att några av medlemmarna fick med sig häftet Tips och råd för att förhindra fallolyckor från sista mötet på Storstrand. Råden är: Ät rätt, ha koll på mediciner, träna allsidigt, mattor och sladdar kan ställa till det, ha rätt belysning, en ficklampa vid nattliga toabesök, sitt vid av- och påklädning, halkmatta i dusch/badkar och ha mobilen/telefonen alltid nära dig. Träningsprogram finns på Rönnens hemsida under trafikinfo 20181126.
EN TREVLIG OCH OLYCKSFRI SOMMAR önskar
Hälsovårdsgruppen Ulla, Inger och Gunnel gm Ingemar.
*VTI Statens väg-och forskningsinstitut
** Transportsstyrelsen ( TSV=g:a Trafiksäkerhetsverket)

SPF RÖNNEN, Piteå. 2018-11-26
TRAFIK- OCH HÄLSOINFORMATION.
Hejsan alla vänner!
Mörkret råder men om ca 3 v vänder det. Men glädjande att se en ny tradition smyga sig in bland villor och gårdar. Ljusslingor av alla sorter. Men nu till rubriken. Tänkte i år ta upp några punkter vad vi äldre i trafiken bör reflektera över och lite hälsoinfo.
Avstå från att köra bil om du:
Om du känner dig trött eller yr.
Reagerar långsammare än vanligt. Tycker att vardagssaker känns besvärligare än förr till ex. att öppna förpackningar, laga mat, hålla reda på flera saker samtidigt.
Får besvär med syn och hörsel.
Får svårt att följa med i samtal.
Om du får besvär av din medicin, låt bli att köra tills besvären har gått över.
Vad kan man göra för att minska riskerna i trafiken?
Undvik rusningstrafik.
Kör i dagsljus.
Undvik dåligt väglag som regn och halka.
Ta pauser och kör inte när du är trött.
Kör i trafikmiljöer som känns invanda och undvik att köra där du tycker att det är svårt eller upplever det som farligt.
Kanske en bil med lågt insteg, bil med automatlåda, backsensor, vridbara och höjbara stolar måhända underlättar.
Ibland är läkemedelsbehandling en förutsättning för att du ska kunna köra, men både sjukdomar och läkemedel kan påverka dig så att du får problem med uppmärksamhet och reaktionsförmåga. Källa: Delar ur Äldre i trafiken. NTF.
Trafikombudet Ingemar
Hälsoinformationen belyser vikten av balansträning.
Med syfte att minska fallolyckor har socialstyrelsen gett ut ett balans- och styrketräningsprogram. Programmet finns nu tillgängligt på hemsidan. Kan i detta sammanhang nämna att år 2016 inträffade 1472 fallolyckor inom Norrbotten. Olyckorna ledde till slutenvård=patienten beroende av en sjukvårdsinrättning.
Hälsoteamet Ulla, Inger, Gunnel och Ingemar.

 

TRAFIK- OCH HÄLSOINFORMATION.  2017-11-20

Hej alla vänner i SPF Rönnen.
Tiden går. Mörkret råder i dessa nordliga breddgrader men om drygt en månad vänder det. Advent- och julstjärnor tar snart vid om en kort tid och vi får hjälp att hålla mörkret borta.

HALKSKYDD.
En säker promenad ute börjar egentligen inomhus med balansträning. Se under balansträning. En checklista vid inköp av halkskydd.
• CE-märkta? (uppfyller EU:s normer för säkerhet, hälsa och miljöskydd)
• Passar dina skor? Köp flera om du vill använda till olika skor?
• Går att använda både i snö och modd eller barmark med isfläckar?
• Bekvämt att ta av och på? Vissa modeller kan vara svåra att ta på. Prova att sätta det på skon först innan du tar på dig skon.
• Får det plats i fickan eller handväskan om du vill ta av det tillfälligt?
• Kan det sitta kvar när du kör bil? (källa NTF)

NYA VÄGMÄRKEN.
1 dec 2017 får vi nya vägmärken. Varningsmärke (A 41) varnar för olycka. Symboler lättare att förstå än text. Märket (H 28) anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme. Märket (T 25) anger att en restaurang eller matställe har öppet dygnet runt. (Källa: Transportstyrelsen)

                    

    A 41                   H 28                T 25


BALANSTRÄNING m.m.
Ställ dig vid en dörröppning. Håll försiktigt i dörrkarmen med båda händerna. Stå på ett ben i ca 30 sek. Växla ben. Före promenaden. Värm upp muskler och leder genom att göra tåhävningar, ta några danssteg och vicka på fötterna. Har du satt dubbdäck på cykeln och tagit bort "gummifötterna" på gåstavarna? Provat gåstavar med fjädring? Höjer pulsen, ger styrka och du får ut mera av din promenad. Kostar omkr. tusenlappen. Dyrt? Låt hälsa kosta.


M.M
I KAK:s lagbok för motormän från 1961 är antalet varningsmärken 15 och förbudsmärken 17. I publikation från Transportsstyrelsen från 2011 finns ca 32 varningsmärken och ca 45 förbudsmärken. 1939 fick man betala 60 öre för att skicka ett inrikes paket med posten. Vikt högst 1 kg. Idag? 98 kr. (distributionsföretag)

Sköt om Er. /Ingemar

 

 

 

TRAFIKINFO 2017-04-13.
Hejsan alla vänner i SPF Rönnen!
Tyck gärna att jag tjatar om däck igen. Men faktum är att det är på ca fyra handflator du har kontakt med vägen. Var rädd om dig själv och anhöriga och ha alltid bra däck. Minst 1,6 mm mönsterdjup. Hellre mer med tanke på vattenplaning. Bästa däcken bak. Livsviktigt med bra däck. Vid tveksamhet om vilka däck som passar till din bil. Titta i bilens instruktionsbok eller fråga NTF Norrbotten m.fl. (SPF är medlem i NTF) Kanske köpa en flaska med punkteringsskydd som kan tillfälligt fixa en punktering.
Enl. VTI (Statens väg- och forskningsinstitut) ökar användningen av cykelhjälm i alla åldersgrupper. I gruppen 65+ låg den genomsnittliga användningen år 1996 på totalt ca 13 %. År 2015 låg den totala anv. på ca 38 %. Liksom 1996 som 2015 använde fler kvinnor än män hjälm. Ca 40 % kvinnor och ca 35 % för män. Mätningarna har skett på cykelstråk och i bostadsområden. I genomsnitt dör 25 cyklister/år. Olyckorna sker i korsningar. Platser med väjningsplikt var också vanliga. Bidragande orsaker var alkohol och mörker.
Använd hjälm och reflexväst. Hjärnan går inte att gipsa.
På höstmötet 2016 berättade jag om fallolyckor framför allt i hemmen. Kablar, mattkanter, trösklar m.fl. orsakar olyckor. Nu har även våra gator och vägar uppmärksammats och forskning pågår. Ca 4000 fallolyckor har studerats och förbättringar bör ske vid trottoarkanter och mittrefuger där de flesta olyckorna inträffat. Vinterväghållningens svårigheter ska beaktas. Källa: VTI.
Fr.o.m. 1 april 2017 försvinner T på taxibilarnas registreringsskylt. I övrigt samma utseende.
HÄLSOINFO.
Det är alltid för tidigt att sluta träna. Läs bipacksedeln för dina mediciner och se efter om en bieffekt kan vara sämre balans. Naturläkemedel kan påverka effekten av andra mediciner. Tala om för läkaren om sådana används. Använd rätt glasögon vid rätt tillfälle. För vissa kan vanliga glasögon vara bättre på promenaden än progressiva. Glöm inte mobiltelefonen och ha den lätt tillgänglig både inne och ute. Fler fördelar med fysisk aktivitet är positiv effekt på ett 30-tal sjukdomstillstånd, däribland åldersdiabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Lindrar smärta. Minskad stress och nedstämdhet. Bättre minne och sömn. Källa: Publikation Säkerhet i vardagen från MSB. (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) Tips om bra hemsida: dinsakerhet.se
Ha nu en trevlig bil- och resesommar. Stanna och sträck på benen och stå när det är fikadags. Varför inte ett utflyktsmål inom kommunen. Naturreservaten.
Ingemar

 

 

TRAFIKINFO 2016-11-08

Hejsan alla vänner i SPF Rönnen!

Har ju haft som tradition att höra av mig via vår hemsida om trafikfrågor och eftersom jag numera tillhör hälsogruppen tar jag med några tips även inom det området. Hoppas att ni hittar nått litet "russin" i informationen. Om trafik i allmänhet kan sägas mycket och i synnerhet för äldre med tanke på ökningen av antalet.

Nyheter hastighet.

Fr.o.m. 1 nov 2016 infördes 40 och 60 km som generella hastighetsgränser i centrala stan. 30 km vid skolor finns kvar vid skolor. På vissa gator/vägar har hastigheten ändrats från 50 till 60 km. Har skett där oskyddade trafikanter sällan vistas. Förändringarna har sin grund i en allmän översyn som kommunfullmäktige beslutade om redan 2012. Ändringar har genomförts i hela landet. Var uppmärksam.

Vinterkörning, cykel, spark och bil. Gångtrafikant på vintern.

Bästa vinterdäcken bak. Oavsett fram- eller bakhjulsdrift. Dubbat eller odubbat går bra men kolla mönsterdjupet. Minst 3 mm. Odubbade vinterdäck ökar i försäljning men ett allmänt råd är att på snö/isvägar är dubbat bäst. Kolla trycket. Hur mycket? Kolla tanklockets insida eller säkrast instruktionsbok. Ålderskravet på däck är borta. Undersökningar har visat att gamla däck är bra. Se över utrustningen. Sopen, spaden och x-tra kläder, som förvaras i bilen. Finns då dom behövs. Rengör vindrutan även på insidan. Utan reflex syns du på ca 25 m med halvljus på. Med reflex syns du på ca 125 m. Bromssträckan vid 70 km/h är ca 19 m på torr asfalt. Svårt att ange sträckan på vinterväglag då många faktorer spelar in. Sätt reflexen lågt. Ta bort "gummifötterna" på gångstavarna. Skaffa halkskydd innan halkan kommer. Utbudet störst. Dubbdäck på cykeln och bra belysning och reflexer. Och viktigaste grejen är hjälmen. Hjärnan går inte att gipsa.

Sand finns att hämta på återvinningsstationerna ute i byarna. I Långnäs vid Ekologen. I stan bl.a. vid Gunnars kiosk, Storgatan vid taxi. Ta med en påse till bilen.

Motion/hälsostips.

Som det framgått på olika informationsplatser pågår en kampanj under hösten om "Balansera mera". Upprepar här mitt tips från höstfesten den 27 okt. Om du ramlat och har svårt att komma, upp så rulla till en möbel eller plats där du kan ta stöd. Ta tag i möbeln och res dig upp med hjälp av ditt starkaste ben och arm. Det är i hemmen och på äldreboende och liknande som de flesta olyckorna inträffar. Gör en kontroll om det finns något som du kan snubbla på. Träna balansen under dagen flera ggr. Stanna till vid en dörr några sekunder. Ta stöd av dörrkarmen och stå på ett ben. "Värm upp" dina ben och fötter innan du stiger upp på morron. Vicka på tårna och fötterna. Dra benen upp och ned med foten vilande på sängen. Flera övningar finns på 1177.se. Skriv träning i säng i sökrutan så får du många tips.

Ta nu hand om Er och sätt säkerheten för Er själva främst.

Ingemar

TRAFIKINFO 20160329

Då är det dags igen att höra av sig till medlemmarna i SPF Rönnen. Det tar väl några veckor till den blommar. (trädet)

Det har nu gått 41 år (1.1.1975) sedan lagen om bilbältet började gälla. I baksätet för vuxna kom den 1986. Några hade kanske dessförinnan monterat in det i bilen och använt det långt före 1975. Hur ser då användningen ut i dag? I Halland- och Västernorrlands län är användningen ca 97 % medan i Norrbotten och Västerbotten är siffran ca 90 %. Var tionde saknar bälte. Mätningen har skett i tätort under 2015. 1. Använd bältet. 2. Diagonalbandet över axeln. Använd bältesjusteraren i bilen så du får rätt höjd. 3. Höftbandet mot låren. 4. Sträck bältet en extra gång så det ligger an mot kroppen. Källa: NTF.

Varje dag skadas ca 30 cyklister i Sverige så svårt att de måste söka akutsjukvård. De flesta kör omkull utan att någon annan är inblandad. Nu när vägarna blir torra och grus sopats bort från cykelvägarna kanske cykelturen lockar. Hjälmlagen infördes 2005 som innebär att alla under 15 år ska ha cykelhjälm. Förhoppningarna var/är att användningen skulle tas med upp i vuxenlivet. Vid undersökningar 2013-2015 visar det sig att så blev det inte. Endast tre av tio vuxna använder hjälm. Stockholmarna, ca 80 %, är bäst och Norrbotten på ca 17 %. Representanter för Hjärnfonden anser att hjälm borde vara obligatoriskt. Hjärnan är ömtålig och oersättlig. Källa: NTF.

På ett flertal hemsidor bl.a. folksam.se finns resultat av hjälmtester och det är en stor variation på kvalitet mm. En liten påminnelse. Ge cykeln en översyn före sommaren. En cykelverkstad åtar sig säkert uppgiften men var ute i god tid varför inte redan i morgon. En elcykel, varför inte. Inom Piteå kommun finns 8 cykelleder. Karta finns att hämta på Stadsbiblioteket, Kommunhuset och Turistbyrån, Bryggargatan 14. Glöm inte pumpen.

48500 viltolyckor inträffade under 2015. Har inte varit högre. Ökningen ligger på hjort och vildsvin och allt färre med älgar. Ha det i åtanke vid resor söderut i sommar. Enl. Regionala Viltolycksrådet är sträckorna på E 4 mellan Öjebyn – Bonäset och väg 374 mellan Sikfors och Bodstrand de som har flest antal viltolyckor i Norrbotten. Att få fram säkra uppgifter på antal olyckor är svårt då redovisningen varierar. 1032 renar påkördes 2013 i Norrbotten. 20 i Dalarna. Renen är ett tamdjur enl. jaktlagen och tas inte med i viltolycksstatistiken.

Tips 1. Gå in på transportsstyrelsen.se publikationer och att köra i cirkulationsplats. Tips 2. Om en verkstad bytt däck kolla i efterhand att du får upp bultarna. Underlättar vid en ev. punktering.

Till sist lite kuriosa. I Teknikens Värld nr 22 1964 ville en läsare ha adressen till fabriken som tillverkade Jowett Javelin. Svaret: Fabriken lades ned för ett antal år sedan.

Ha nu en trevlig bilsommar med många trevliga utflyktsmål. Glöm inte kaffepannan och t-röd till spritköket. Ingemar N trafikombud

TRAFIKINFORMATION 2015-10-29

Hejsan alla pensionärsvänner!

Har en notering från den 19 okt. -14 i dagboken "snön faller". Den 29 okt. är passerad och den s.k. vita varan lyser med sin frånvaro. Ur trafiksynpunkt ett plus men den s.k. svarta halkan är förrädisk.

På Trafikverkets hemsida trafikverket.se finns en länk Trafikinformation väg. Där hittar du en halkprognos som omfattar ishalka, frosthalka och snöhalka. Lokal- och allmän. Av kartbilden framgår vilka områden som berörs. Kolla före avresan eller ändra restiden/planen.

Transportstyrelsen föreslår till regeringen att kontrollbesiktning skall ändras till vartannat år för personbilar och lätta lastbilar. A-traktorer ska börja besiktas. En av anledningarna är att moderna bilar har färre brister än för 15 år sedan. Norge och Danmark har längre intervaller utan att trafiksäkerheten blivit lidande. Förslaget inlämnat under hösten.

Har nämnt både Trafikverket och Transportstyrelsen och vem gör vad? En mycket kort förklaring:

Transportstyrelsen är en myndighet som arbetar för säkra och miljövänliga transporter på vägar, på sjön, i luften och på järnvägen. Lämnar information om fordon, trafikregler, skatter och körkort.

Trafikverket ansvarar för en långsiktig planering av transportsystemet för väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Svarar för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna.

Det har framgått i media att hastighetskameror satts upp inom Piteå kommun. Fyra stycken på väg 374 genom Pålberget, två stycken väg 373 genom Stockbäcken och fyra stycken på väg 506 sträckan Piteå – Pitsund. Varje sänkning av medelhastigheten med 1 km/tim sparar 25 liv/år. Endast de som kör för fort fotograferas.

I tidningen Dagens Juridik kan man läsa om en man som fått böta 1500:- för att ha kört 89 km/tim på 80 km-väg. Han överklagade och fallet prövades i flera instanser. Men finns ingen skylt skall farten anpassas till bashastigheten utanför tättbebyggt område som är 70 km/tim.

En påminnelse om bra däck, reflexer, påse sand, mm i bilen under vintern är svårt att lämna därhän. Med tanke på olyckorna som inträffar på väg med mitträcke och långa väntetider p.g.a. stopp kanske ngn form av förtäring blir en liten höjdare.

Hemsidan viltolycka.se ger råd om viltolyckor.

I Västerbottens-Kuriren den 14 okt. 1960 fanns en Vauxhall Velox 1954 till salu. Maskinellt i bra skick. Pris: 2200:-

Ha nu trevliga bilresor och utflykter under vinterhalvåret och glöm inte bensträckaren på långturen.

Ingemar Nordström/trafikombudet

SPF SENIORERNA RÖNNEN trafikinfo20150407

TRAFIKINFO 2015 APRIL.

Som trafikombud har jag ambitionen att "höra av mig" på hemsidan med information kring trafik.

Visste du att om du kör i 40 km/h och tittar på din mobil i två sek hinner bilen ca 22 m.

Att ca 34 % av bilisterna använder sms i mobilen samtidigt som dom kör bil.

Att om man kör med odubbade vinterdäck på torr asfaltväg förlängs bromssträckan med ca 15 %.

Att användningen av cykelhjälm ökade med 37 % under 2014.

Att om du kör på nya Sundsvallsbron ( E 4 ) registreras fordonet och du får en inbetalningsavi på 9:- för personbil. Avgiften tas ut alla dagar dygnet runt. Avgift även för andra fordonstyper. Detta som en del i finansiering av brobygget. Invigdes den 18 dec. 2014.

Att det är bra att några gånger per år "motionera" bromsarna genom att från någorlunda hög fart göra en kraftig inbromsning. OBS kolla så att inte andra fordon befinner sig bakom och kan störas av din inbromsning. Jämnare bromsverkan på alla hjulen.

Att minsta mönsterdjup på sommardäck ska vara 1,6 mm och att senast den 15 april bör sommardäcken vara på plats. ( undantag, fjällresa )

Att även om däcken är fyllda med nitrogen ( kvävgas ) måste trycket kontrolleras regelbundet ( rek. 1 gång/mån )

Att om däcktrycket är 30 % eller ca 0,5 bar under rekommenderat tryck ökar risken för vattenplaning och däckens livslängd förkortas kraftigt. Gör kontroll på kalla däck d.v.s. innan du kört längre än ca 3 km.

Att i Piteås nya parkeringshus vid Sundsgatan finns parkeringsplatser för cyklar.

Att informationsutbudet med dagens teknik är som Storforsen i snösmältningstider och ogörligt att sovra. Så håll till godo med detta och jag önskar alla en trevlig bilressommar. Men framförallt ta det lugnt. Kör ca 90 km/tim och känn dig som en säker bilist istället för 110 km/tim och rädd och osäker.

Ingemar Nordström

TRAFIKINFORMATION 2014-10-25

Hejsan alla pensionärsvänner!

Medan trastar sitter och huttrar i kala björkar ska jag i likhet med tidigare år samla ihop lite information inom trafikområdet. Ha överseende om jag upprepar det jag skrivit tidigare.

Högaktuellt: Bra däck, reflexer, ficklampa, borste, bra isskrapa, snö- och isfria bilrutor, snöspade, sand, broddar på skor, gångstavar/käppar med isbrodd

Nyheter inom trafikområdet finns det alltid. Transportstyrelsen uppmanar oss att när vi ska köpa reflexer till cykeln ska vi kontrollera att dom är märkta. Den ska vara märkt IVA följt av symbolen E plus en siffra som kan variera. På tal om cykel kan man läsa följande i TSFS (trafikverkets författningssamling) 2010:144 § 5 under rubriken manövrering: Fordonet ska kunna startas endast genom avsiktlig påverkan på för detta ändamål särskild avsedd anordning. Avbrott, återställning efter avbrott eller variationer i kraftförsörjningen får inte leda till riskfyllda situationer.

Det omkommer eller dör 16 personer vid järnvägsövergångar varje år. För att minska olyckor och för de bilister som passerat en bom kommer Trafikverket att förse järnvägsbommar med texten "Kör genom bommen – Stanna inte på spåret" Detta som en uppmaning att fortsätta framåt i stället för att stanna på spåret. Bommen ger vika när du kör på den. (källa: vi biläg.)

NTF genomför i samarbete med äldreorganisationerna projektet: Äldre gåendes halk- och fallolyckor under 2013-2015. Fallolyckan – ny i trafikforskningen. I dag är den inte klassad som en trafikolycka men fotgängare är den grupp som är mest utsatt för skador. Mörkertalet är stort. Kvinnor skadas dubbelt så ofta som män. Promenadvägar, parkeringsplatser, bostadsområden, trottoar, gångbanor och gator är de mest frekventa platserna. Frakturer och kontusion (blodutgjutning) är de flesta skador som inträffar. Använd fotriktiga skor, halkskydd och promenadstavar/käpp med isbrodd. Vi får hoppas att projektet leder till förbättringar.

1986 blev det lag på att använda bilbälte i baksätet. Fortfarande sitter personer obältade i baksätet. Ca 15 % gör det. Den gamla kampanjen om elefanten i baksätet är fortfarande aktuell. En obältad person i baksätet motsvarar en krockvikt på ca 3 ton. (källa: NTF)

I Svenska Dagbladet nr 260 den 26 sep. 1939 kunde noteras att bensinpriset höjts med 3 öre och brännoljan med 30 kronor per 1000 liter. Anledningen till prishöjningen är den starkt minskade omsättningen.

Hoppas att även om vi går mot vintern med alla dess begränsningar i rörlighet att ni får en angenäm säsong.

Trafikhälsningar

Ingemar Nordström trafikombud

 

TRAFIKINFORMATION 2014-04-10

I likhet med tidigare år återkommer jag med lite information om

trafikfrågor.

Fr o m 1 dec 2013 skärptes kraven för användning av mobiler i samband med

bilkörning, Man får använda telefonen endast om det inte inverkar menligt på

framförandet av fordonet. 1500:- i böter. Vad som är menligt bedöms från fall till

fall. Ex.vis kört över mittlinjen en längre sträcka.

På transportsstyrelsens hemsida finns en släpvagnskalkylator.

Fyll i bilen och släpregnr samt din kk-behörighet så får du svar om du kan köra

en viss kombination. Ytterligare information finns under rubrikerna: Utökad info,

beräkningsunderlag som innehåller uppgifter om dina fordon och hur beräkningen

skett. På del 1 av registreringsbeviset under rubriken kopplingsanordning finns

uppgifter om högsta totalvikt för B kk på släpet och även den som utökad B-

behörighet.

Vinterdäcken får man fortsätta att köra på även efter den 15 april om vintern skulle

återkomma och ge oss vinterväglag.

Då jag är inne på däck tål kanske att upprepas ang. sommardäck.

Ett lågprisdäck ger ca 5 m längre bromssträcka än ett dyrare däck från ca 100 km/h.

Kör helst inte på vinterdäck då däcket som lågprisdäcket har en avsevärt längre

bromssträcka ca 11 m från ca 100 km/h. Gäller torr väg. Skillnaden blir ca 21 m vid

bromsning på våt väg.

Minst 1,6 mm i däckets huvudmönster för sommardäcken. MEN rekommenderas

helst 3 mm med tanke på ev. vattenplaning.

Vid däckbyten kolla förslitningen med ett millimetermått. Är däcket mera slitet

på någon del be någon kunnig kolla. Det finns ca 10 orsaker på ojämnt slitage.

Då jag är inne på däck vill jag framhålla vikten av rätt lufttryck i däcken.

Hittade en kalkyl på hur mycket det kostar att köra sparsamt och med rätt lufttryck.

Åtgärd Minskad förbrukning Längd Besparing

Rätt tryck 3% 1500 mil 450:-

Sparsam körning 10% 1500 mil 1500:

1950:-/år

källa: Tanka

Använd cykelhjälm. Hjärnan går inte att gipsa.

Provkör cykeln och kolla alla funktioner innan det bär iväg ut i trafiken.

Om cykeln går tungt kan det bero på en så enkel sak som att kedjan är smutsig.

Läs artiklarna om cyklar och bilkörning i Veteranen nr 3 2014.

Vid fundering om bestämmelser på gator och vägar inom Piteå kommun finns

numera Lokala Trafikföreskrifter i digital form. Sök via pitea.se (Piteå kommuns

hemsida – Piteå kommun – trafik och gator – länkar – transportstyrelsen – län –kommun).

Om akut behov uppstår av bilbarnstol kan man låna hos Räddningstjänsten

Gör bilresan till ett nöje. Låt dig inte stressas av andra.

Trevlig bil- och ressommar.

Ingemar Nordström

trafikombud

TRAFIKINFORMATION 20131104

Som trafikombud i föreningen har jag haft som tradition att vår och höst informera om det som är av vikt för årstiden. Hoppas att det är till nytta och framför allt bidrar till en säker färd.

Lite nyheter är att fr. o. m. 1 dec. 2013 skärps kraven på att använda mobil i samband med bilkörning. Man får använda mobilen om det inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt. Utförligare regler kommer.

Hösten och halkan hör ihop. Mellan 1 okt – 14 apr får du ha vinterdäck. Mellan 1 dec – 31 mars skall du ha vinterdäck. Minst 3 mm mönsterdjup. Bästa däcken bak. Kolla hjulmuttrarna efter några mils körning.

Mörkerkörningen är ju ingen höjdare för oss äldre med sämre syn. Rengör vindrutan även på insidan. Kanske den blivit till åren med små stenskott mm som bidrar till sämre sikt. Kör förbi en glasfirma och hör med dom. Kanske försäkringsbolaget bidrar. Nya torkarblad, varför inte.

Byt lampor. Ha reservlampor med i bilen.

Det här med att hålla avståndet till framförvarande fordon kan inte nog framhållas under vintern. Vid sommarväglag rekommenderas ju den s.k. tre sekunders regeln. Men på hala vinterväglag tål det nog att lägga till ytterligare några sekunder.

Var snäll mot dig själv, bilen och miljön. Använd motor- och kupévärmaren.

Trevlig och säker bilfärd önskar

Ingemar Nordström

trafikombud

TRAFIKINFORMATION april 2013
Vintern bakom oss och vår värme och sommar framför oss.
Här kommer några råd.
I nov 2012 kom ett nytt däckmärkningssystem i hela EU. Underlättar när du skall välja däck. Ganska lika systemet när du köper vitvaror. Omfattar bränsleförbrukning, väggrepp vid vått underlag och buller.
Minsta mönsterdjup 1,6 mm men redan vid 3 mm försämras greppet vid våt väg. Kör inte på vinterdäck på sommaren. Gäller även s.k. friktionsdäck (odubbade). Vid test (Vi biläg.) fick vinterdäcket sämsta resultatet. Bl.a. 21,8 m längre bromssträcka på våt väg.
Kolla lufttrycket ofta. Kom ihåg att höja eller sänka om du kör med flera passagerare och last än under normala förhållanden. Hur mycket? Se bilens instruktionsbok. Rätt tryck minskar bränsleförbrukningen.
Låt cykeln få en översyn. Cykelhjälmen ett måste. Visst är det så?
1970 fanns det ca 2 milj. bilar. 1300 omkom i trafiken.
2012 fanns det ca 4,5 mil. bilar. 296 omkom i trafiken.
Bättre förr???
Kör lugnt och ge resan ett större innehåll.
Trevlig sommar!
Ingemar Nordström
trafikombudet