2024-05-30

SPF SENIORERNA-Rönnen I Piteås VÅRMÖTE. 
Föreningsmedlemmarna hade samlats på Storstrand Konferens och kursgård. 
Ordförande Lisbeth Lindmark öppnade med att hälsa alla välkomna till Vårmötet, 
som ”bredde på” med en fantastisk högsommardag. Vissa gäster, hälsade hon välkomna med en förhoppning få se dem som medlemmar.
Första inslaget i mötet, var den uppskattade lunchbuffén,
en anrättning med möjlighet att välja kött- eller fisk. 
Sven Reinholdt informerar om tidiga tecken på demens. Sven är engagerad
i Norrbottens Demensförening, hans hustru fick diagnosen Alzheimer för fjorton år sen.
Det fanns tecken ganska många år innan. Det är en allt vanligare sjukdom och
uppmärksamheten har blivit mycket större på de senare åren.
Demensförbundet bildades 1974. Vi arbetar för att förbättra förhållandena för de
demenssjuka och anhöriga.  
Svårt att minnas datum och tider, man upprepar sig och frågar om samma saker under en kort tid. 
Man har gammal mat i kylen, man klär sig slarvigt och ser ovårdad ut.
Svårt att hitta i välkända miljöer. Blod och kärlrelaterade faktorer, blodtryck, fetma,
kolesterol och blodsocker. 
Alzheimer är den vanligaste sjukdomen, Vi har andra demenssjukdomar
Vaskulär demens, Demens vid Parkinsons sjukdom, Frontallobsdemens
och så har vi De sekundära orsakerna, alkohol, lösningsmedel, hjärntumörer. 
Vad kan vi göra för att motverka och förebygga?
Hälsosam och allsidig kost, mycket färg på tallriken. 
Fysisk aktivitet, promenader, bitvis i något högre tempo, så man höjer pulsen.
Seniorträning i grupp. Konjunktiv träning till exempel korsord. Vad kan vi då, som närstående göra? Beteendeaktivering, då finns risken att man tar över allting när det gäller matlagning,
städning och liknande. Man skall försöka göra så mycket som möjligt tillsammans.
På det sättet stimulerar man den som är på väg att bli sjuk. 
Om man sitter med mer än fem olika mediciner, finns det anledning att gå till apoteket.
De har möjlighet att göra en dataanalys. Det har visat sig många gånger att vissa
mediciner kan mot- eller medverka varandra, man har för mycket mediciner.  
Efter Svens framförande, ville Lisbeth informera om aktiviteter under sommaren och hösten.
Vi kommer att göra en bussresa i Pitebygden. En svampkurs räknar vi med att komma i gång med.
Den skall bedrivas praktiskt utomhus med svampar och även teoretiskt med studiemateriel.
En studiecirkel kommer vi att starta, som heter Läs och res, för i slutet av november
är meningen att vi skall åka till Rovaniemi på en tvådagars tur och då kan man läsa in sig
på det målet innan resan. 
Elvis – med Christer Dahlbäck, han stormade in på scenen, iförd en fantastisk scendräkt. Så 
genomförde han ett musikprogram som förhöjde stämningen med klassiker från Elvis repertoar. 
Christer rörde sig på scenen och sjöng på ett sätt, som verkligen gjorde Elvis närvarande.  
Ordförande avslutade vårmötet genom att tacka alla, för en trivsam samvaro med både 
faktainformation. och underhållning. Ansvarsgrupp Norrfjärden stod bakom arrangemanget. 


Ordförande Lisbeth Lindmark 


Sven Reinholdt 


Christer Dahlbäck 


Text och bilder: Bertil Berglund