Tipspromenad 2021-05-19

Det var rufs i Coronafrillorna, när SPF SENIORERNA Häggen och Rönnen,
genomförde ett gemensamt motionsäventyr, som skulle avsluta Hälsoveckan
där man vill utmana alla medlemmar att vara med i förbundets nationella
stegutmaning: Hur långt kan vi gå? Man hade möjlighet att starta vid
Västra kajen för att gå i mål vid ”Tages bro”, där prisbordet väntade.
Arrangörerna hade valt att lotta ut vinsterna därför att deltagarna med
sina varierande förmågor, förväntades prestera det som var och en förmådde.
De företag som sponsrat föreningarna genom att skänka attraktiva varor till
prisbordet är: Jössgården, Järnspisen, Alterhedens gårdsbutik, ICA-Nära
Norrfjärden, ICA-Lundmans Hortlax, Lindqvist AB, BLIKK/FORMETT och FESTOOL.
Efter prisutdelningen och innan man skildes åt, fick glada pensionärer prova på
dans på trädäcket under ledning av Sonya Thelin Nilsson.
Text och bilder: Bertil Berglund

BILDER här!