2023-05-18 Gökotta

Gökotta
Det är tradition att gemensamt för SPF SENIORERNA-Rönnen, Norrfjärdens församling och Långträsk byaförening, att på Kristihimmelsfärdsdag fira Gökotta. Det hade regnat och därför samlades man iByahuset. Birgitta Öberg Lindberg hälsade alla, bybor och utombys till Långträsk, som är i mitten av Norrbotten, ja i mitten av -allt. Den kallas också Den vackra byn. Gudstjänsten leddes av Henrik Berglund, som är präst i Norrfjärdens församling, assisterad avRickard Tjernlund församlingsmusiker. Man började med att sjunga ”Morgon mellan fjällen”. Dagen text lästes ur Apostlagärningarna där det står om Jesu sista befallningar och hans himmelsfärd. Sedan han genom den helige ande gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Under en måltid sade han till dem att inte lämna Jerusalem, utan vänta på det som fadern utlovat. Ni skall få kraft när den helige ande kommer över er och ni skall vittna om mig i Jerusalem, hela JudeenSamarien och ända till jordens yttersta gräns. När han sagt detta, såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn.Prästen avslutade med en kort bön, en stunds tystnad för eftertanke och gemensam förening i Herrens bön. Efter bibelläsningen, hade regnet upphört och solen syntes mellan molntapparna.

Byaålderman Birgitta konstaterade att nu spirar grönskan, Det är den vackraste gröna färg man kan tänka sig. Mötesdeltagarna tog fram termosarna och erbjöds dessutom smakprov ur Muurikkastekt falukorv, serverad av Anders Öberg.

Text och bilder: Bertil Berglund

Bilder.