Årsmöte 2022-02-24

SPF SENIORERNA-Rönnen Piteås årsmöte

Föreningen har hållit sitt årsmöte i februari. Mötet öppnades av vice ordförande Bertil Berglund, som hälsade alla välkomna med en speciell hälsning till nytillkomna medlemmar. Därefter hölls en parentation över de medlemmar som avlidit under året. Birgitta Gleerup läste en dikt Högtidsklädd ur Bo Setterlinds diktsamling Den inre himlen. Bertil informerade utdrag ur verksamhetsplan 2022. Förutom medlemsmöten i mars och maj, Pimpelfiske i Djuptjärn och man hoppas kunna genomföra ett besök till kulturhuset Sara i Skellefteå. Efter den utsökta lunchbuffén var det tid för underhållning. Aino Sundstedt bjöd på en uppskattad viskavalkad, idel kända låtar, som lockade många att sjunga med. Det blev en dryg halvtimme svenska visor, men hon bjöd på en med engelsk text, Elvis Presleys Always on My Mind. Efter dragning av vinstlotterna, tre vackra fruktkorgar hittade sina ägare, inleddes årsmötet. Som mötesordförande valdes Olof R Karlsson och som sekreterare Björn Grahn. Efter val av protokolljusterare Bernt Lundqvist och Beda Lundström, valdes styrelse och funktionärer enligt följande.

Styrelseordförande vald på ett år            Lisbeth Lindmark                omval

Vice ordförande två år0                           Bertil Berglund                   omval

Ordinarie ledamöter två år                      Gunnel Jonsson                   omval

                                                                 Eivor Andersson                  nyval

                                                                 Beda Lundström                 omval

Medlemsregister                                     Lars-Erik Karlsson               omval                                                                            

Suppleanter ett år                                    Britt Lundqvist                    omval

                                                                 Margit Karlsson                  omval

                                                                 Gudrun Nilsson                   nyval

Verksamhetsgranskare                            Stig Eriksson                        omval

                                                                 Per Sandlund                       omval

Ersättare                                                  Bernt Lundqvist                  nyval

Hela årsmötet skrivtolkades av Inger Torikka och Carolina Lind från Regionens Tolkcentral. De hade fått tillgång till sångtexterna så att de inbjöd gästerna till allsång. Bertil tackade ansvarsgruppen styrelsen för det väl genomförda mötet och sände även ett tack till köket. Dessutom följde man traditionen genom att som avslutning ta varandra i hand och sjunga Carl Antons Nu går sista visan.
Text och bilder: Bertil Berglund.

BILDER