Viktig information!

INBETALNINGS- och MEDLEMSKORT 2019

Inbetalningskort, som avser medlemsavgiften för år 2019, skickas ut i slutet av januari med förfallodag 2019-02-28.

Medlemskorten för år 2019 kommer att finnas i Senioren nr. 2.

Medlemskommittén