Seniorråd i LPO Enköping/Håbo

Ett Seniorråd har bildats i LPO (Lokalpolisområde) Enköping/Håbo

Syftet med rådet är att polisen skall få en bättre bild av vilka frågor som är viktiga för seniorer och vilka eventuella problem som finns för seniorer. Seniorrådet är ett forum för polisen att komma närmare medborgarna och även kunna användas som en fokusgrupp vid medborgardialoger. Så skriver Polisinspektör Torgerd Nilsdotter i sina minnesanteckningar. Det är meningen att vi ska kunna utveckla olika lokala frågor som rör seniorer. En av uppgifterna för rådets medlemmar blir att sprida information till seniorerna i den egna organisationen. 

Första mötet i slutet av november handlade om "Vilka frågor är viktiga för seniorer" och "Hur når vi ut till de seniorer som inte är engagerade i någon föreningsverksam-het"

Önskemål framkom om information gällande brottstyper, trender och utsatta platser. Lokalt inom Enköping respektive Bålsta.

Hur får vi då ut informationen: Infoskärmar i köpcentrum, mail, via hemtjänsten, medlemstidningar var några av de förslag som framkom.

Det finns en broschyr som polisen givit ut "Om hur du som är äldre skyddar dig mot brott". Vi har ansökt om att få tillgång till ett antal exemplar av denna broschyr.
Återkommer så snart något finns att rapportera.


Yvonne Lindström