Policy för publicering av bilder

Ett bra sätt att marknadsföra vår förening är att offentliggöra reportage och rapporter från våra trevliga sammankomster. Då är det också vanligt att någon eller flera tar bilder som kan komma att visas på hemsidan och/eller i Medlemsforum. Vi förutsätter att alla samtycker till detta, men om du har anledning att undvika publicitet, så hoppas vi att du säger till den för tillfället aktiva fotografen.