Månadsmöten

Månadsmöten i SPF Seniorerna Håbo hålls vanligtvis fjärde torsdagen i varje månad med undantag för juni, juli och december.

Tidpunkt och plats är 13.30 på Skeppet.  Februarimötet är i de flesta fall  också föreningens årsmöte/årsstämma och hålls av utrymmesskäl i Fridegårdsteatern.

Inbjudan till dessa möten med uppgift om aktuellt program publiceras i vår tidning Medlemsforum och i Eventkalendern på denna webbplats.