Funktionärer

Uppdaterades: 24 november 2020

Medlemssekreterare

Gabriella Zaunders            spf.idun.medlem@telia.com         070-752 30 36

Programgrupp

Torsten Sjögren                 sjogren.torsten@telia.com             070-627 24 45

Hans Iwan Bratt                hibratt@gmail.com                         070-779 77 96

Gull Axén                           gull.axen@telia.com                     070-472 91 71

Lennart Grabe                   lennart@grabe.se                         08-755 04 66

KPR-ledamöter

Gull Axén, ord                     gull.axen@telia.com                     070-472 91 71

Gabriella Zaunders, ord     spf.idun.medlem@telia.com         070-752 30 36

Hans Iwan Bratt, supl        hibratt@gmail.com                        070-779 77 96‬

Lennart Grabe, supl            lennart@grabe.se                        08-755 04 66

Kontaktperson för förtroenderåden

Anita Enflo                        anita.enflo@gmail.com                  070-521 48 24

Styrelserepresentanter i Sjukvårdsgruppen

Jan Halldin                         jan.halldin@gmail.com                 076-785 10 25

Gabriella Zaunders            spf.idun.medlem@telia.com        070-752 30 36

Anita Enflo                         anita.enflo@gmail.com                070-521 48 24

Redaktionsgrupp 

Cristina Thyblad, redaktör christina.thyblad@telia.com         0730-21 61 54

Gull Axén                            gull.axen@telia.com                    070-472 91 71

Torsten Sjögren                  sjogren.torsten@telia.com            070-627 24‬‬‬ 45‬‬‬

Hans Iwan Bratt                hibratt@gmail.com                         070-779 77 96‬ 

Bridge 

Åsa Orrgård                        asa.orrgard@telia.com                  08-755 69 93 

Golf 

Ingegerd Linton                 lintoningegerd@gmail.com           0709-66 56 65

Rättsombud 

Tom Thyblad                      tom.thyblad@telia.com                 070-300 98 65

Trafikombud

Vakant

Revisorer

Sven Hedman, ord              sving.hedman@gmail.com            08-755 22 28

Monica Wikman, ord           monica.wikman@tele2.se              08-655 11 31

Marie Gadd, suppl               marie.gadd@swipnet.se                070-554 81 87

Ingrid Fürstenbach, suppl                     

Valberedning

Tom Thyblad, sammank     tom.thyblad@telia.com                 070-300 98 65

Vera Håkansson                 hakansson52@hotmail.com         076-050 77 01

Erik Rossander                   erik.rossander@telia.com             070-887 75 03

Web-ansvarig

Hans Iwan Bratt                   hibratt@gmail.com                         070-779 77 96

Gull Axén                             gull.axen@telia.com                      070-472 91 71

Publicerades: 07 november 2017 Uppdaterades: 24 november 2020