Blåbär och ögonhälsa

Uppdaterades: 25 november 2017

Björn Beermann skriver om kosttillskott med blåbär

I senaste numret av Senioren (nr 7 2017) finns två annonser som marknadsför kosttillskotten" Blue eye" och " Blue Berry Plus Ögonvitamin" som lämpliga medel för att bevara synförmågan och ögonhälsan. Det framgår tydligt att man i första hand syftar på en bromsande effekt på utveckling av maculadegeneration (gula fläckensjuka) som är ett stort problem för många seniorer.

Två stora studier av effekten av olika kombinationspreparat på utvecklingen av gula fläckensjuka har genomförts. Man fann att intag under fem år av en kombination av följande substanser: vitamin C och E, zink och koppar samt antioxidanterna lutein och zeaxantin, minskade risken för utveckling från medelsvår till svår sjukdom (från 29% till 23% ). Det innebär att om 17 personer behandlas under fem år undgår en synförsämring, vilket är en relativt svag skyddande effekt.

Inget av de ovan nämnda två kosttillskotten innehåller den bevisat verksamma kombinationen i rätt dosering. Det gäller även de 21 av 25 tillgängliga kosttillskotten som hävdas upprätthålla god ögonhälsa. Kosttillskotten Macushield Gold och Optivital innehåller däremot den aktuella sammansättningen i rätt dosering.

Har då blåbär inga positiva effekter på ögonhälsan? En genomgång av vetenskapliga studier visade inga positiva effekter på grå starr, näthinnesjukdom eller mörkerseende.

Källa: Läkartidningen nr 33-34, 2017

Publicerades: 25 november 2017 Uppdaterades: 25 november 2017