Om kosttillskott

Uppdaterades: 25 februari 2018

Artikel om kosttillskott

Arikel av Björn Beermann

Man kan fråga sig vad en artikel om kosttillskott har att göra i vår tidning efter de artiklar om läkemedel som publicerats tidigare. Förklaringen är att många kosttillskott marknadsförs med mer eller mindre tydliga löften om god hälsa och liknar på så vis läkemedel.

Kosttillskott är dock livsmedel och regleras enligt livsmedelslagstiftningen. Syftet med kosttillskott är att ge ett komplement av näringsämnen, eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan, till vanlig kost. Kosttillskott kan till exempel bestå av vitaminer och mineraler koncentrerade till en tablett, kapsel eller liknande. De kan också innehålla olika typer av ört- eller växtextrakt, bakterier, aminosyror, fettsyror eller fibrer. Trots att det finns många brister i våra matvanor visar kostundersökningar att de allra flesta får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler genom den vanliga maten. För de flesta finns det alltså inget behov av extra kosttillskott. För vissa grupper finns dock behov av kosttillskott:

• Vitamin D till alla barn upp till två års ålder.

• Folsyra till kvinnor som kan tänkas bli gravida.

• Vitamin D till äldre som inte regelbundet vistas ute.

• Vitamin B12 och D-vitamin i form av kosttillskott eller berikade produkter till veganer.

Förutom dessa viktiga kosttillskott har det lanserats ett stort antal kosttillskott som säljs årligen för 2–3 miljarder kronor i Sverige. De marknadsförs ofta med hälsopåståenden som: bidrar till immunsystemets normala funktion, bidrar till att bibehålla normal muskelfunktion, bidrar till hjärtats normala funktion, bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress etc. I många annonser framträder kändisar eller andra personer som intygar hur fantastiska produkterna är. Den typen av intyg är naturligtvis nonsens och är förbjuden vid marknadsföring av läkemedel enligt läkemedelsbranschens regelverk. Kosttillskotten får de inte marknadsföras med uttryck som innebär att de förebygger, lindrar eller botar sjukdomar eftersom de då klassificeras som läkemedel eller medicintekniska produkter

Vad är hälsopåståenden?

Hälsopåståenden är alla typer av påståenden om livsmedel som uttrycker att det har hälsofördelar för konsumenten. De rör inte bara märkning på förpackningar, utan all typ av presentation och marknadsföring av varan genom till exempel annonser, reklam, muntlig information vid försäljning och internet.

Hälsopåståenden får bara användas om de har ansökts hos EFSA (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) och godkänts av EU-kommissionen. Vem som helst får använda ett godkänt hälsopåstående på ett livsmedel med vissa undantag, så länge livsmedlet uppfyller de villkor hälsopåståendet kräver.

Alla ansökningar om hälsopåståenden genomgår en noggrann vetenskaplig granskning av EFSA, som utvärderar om hälsopåståendet har ett vetenskapligt stöd.

Kosttillskott med bakterier

Som framgår ovan utgörs kosttillskotten av olika grupper av ämnen. En av de större grupperna är de kosttillskott som baseras på bakterier, framför allt mjölksyrabakterier, Lactobacillus.

Hittills har cirka 130 ansökningar som lämnats in till EFSA för godkännande av hälsopåståenden för bakteriebaserade kosttillskott avgjorts. Det har varit påståenden om många olika typer av positiva effekter på magtarmkanalen, immunsystemet, järnupptaget från tarmen, insulinkänsligheten, artärers stelhet, hudhälsan, mm, mm. Ingen av dessa ansökningar har godkänts och hälsopåståendena får alltså inte användas. Trots detta pågår en intensiv marknadsföring av dessa kosttillskott som ofta kallas probiotika.

Uttrycket probiotika är ett allmänt hälsopåstående, eftersom själva definitionen av ordet innebär att ämnet eller kombinationen av ämnen har en hälsoeffekt. Idag finns det inga godkända specifika hälsopåståenden för någon av de bakterier som brukar betecknas probiotika och därmed är uttrycket inte heller tillåtet i märkning och marknadsföring av livsmedel inklusive kosttillskott.

Det finns en uppsjö av kosttillskott med bakterier som bland annat säljs av apoteken. Jag väljer att titta på Apoteket AB:s produkter, eftersom man går ut på TV med budskapet att man har kvalitetskontroll på sina varor

ProbiMage

På Apoteket AB:s hemsida ges följande information: ProbiMage är resultatet av 20 års svensk forskning och drygt 30 publicerade studier. ProbiMage innehåller den patenterade och väldokumenterade mjölksyrabakterien Lp299v som visat förmåga att överleva matsmältningspassagen och kolonisera tarmen. Kosttillskott ersätter inte en varierad kost utan bör kombineras med en mångsidig och varierad kost samt en hälsosam livsstil. Kommentar: Mycket klent forskningsutfall (bakterierna överlever i tarmkanalen) och ingen visad hälsoeffekt. Varför ska man då köpa ProbiMage?? Dessutom- är Apoteket AB rädd för att någon kan tro att ProbiMage ersätter varierad kost??

ProbiFrisk

På förpackningen anges: För kroppens immunsystem Kommentar: Detta måste tolkas som ett hälsopåstående som inte är godkänt av EU-kommissionen.

Lactiplus Forte

På Apotekets hemsida ges följande information: Mjölksyrabakterier med ett brett spektrum av 15 miljarder levande bakterier från 7 olika stammar och 3 olika släkten kombinerat med FOS (fruktooligosackarider) som utgör näring för mjölksyrabakterier. Mjölksyrabakterier har stamspecifika egenskaper. En bred sammansättning av olika stammar ger därför en produkt med ett brett spektrum av egenskaper.

Kommentar: Det är ju trevligt med ett brett spektrum av egenskaper. Det vore ännu trevligare om man fick reda på vilka egenskaper produkten har.

ProbiJärn

På Apotekets hemsida ges följande information: ProbiJärn innehåller järn, bakteriekulturen Lactobacillus plantarum 299v, folsyra och vitamin C. Vitamin C bidrar till ökat järnupptag. Järn bidrar till normal energiomsättning, minskad trötthet och immunsystemets normala funktion. Jämförspris: 5,72 kr / Styck

Kommentar: Varför stoppa i sig en massa bakterier om man anser sig behöva öka järnintaget? Om man är klok köper man i stället Apoteket Järntablett som innehåller järnsulfat och C-vitamin Detta kosttillskott har en innehållsdeklaration vilken, i motsats till ProbiJärn, anger hur mycket järn som ingår. Jämförspris: 0,69 kr/styck.

För samtliga bakterieprodukter anger Apoteket AB: "Denna produkt har gått igenom Apotekets kvalitetskontroll". Man kan undra vad man kontrollerar? Bakterietillsatser är vanliga även i vanliga livsmedel som yoghurt och juice. Det finns inga hållpunkter för att de skulle ha andra bevisade hälsoeffekter än kosttillskotten, dvs inga. Juiceprodukter med namnet Proviva + bär-eller frukt (t.ex. Proviva mango) med tillsats av samma bakteriestam som i Probimage marknadsförs ofta på TV. Man kallar produkten och "magens lilla vän". Det skulle vara mer korrekt vore att kalla den för "tandläkarens lilla vän" eftersom sockerinnehållet i de flesta Provivajuicerna är hög.

Kosttillskott med antioxidanter

Antioxidanter är ämnen som skyddar cellerna i kroppen mot skadliga så kallade fria syreradikaler som bildas vid kroppens omsättning av syre. De produceras naturligt i kroppen och återfinns även i många födoämnen, framför allt i frukt och grönsaker. Vid förhöjda nivåer av fria syreradikaler i celler och vävnader föreligger så kallad oxidativ stress. Detta kan leda till olika typer av cellskador och kan motverkas av antioxidanter Det finns i dag ett stort antal undersökningar som visar att personer som äter mycket frukt och grönsaker löper mindre risk att drabbas av olika sjukdomar, främst hjärt- och kärlsjukdomar och vissa former av cancer. Det beror troligen på att frukt och grönsaker innehåller balanserade blandning av antioxidanter i lämpliga mängder. Däremot visar många stora undersökningar att risken för sjukdomar inte minskar (med vissa undantag, se artikel om kosttillskott vid synproblem) när man äter kosttillskott med tillsatser av antioxidanter. Paradoxalt nog har också visats att kosttillskott med bland annat betakaroten och vitamin E ökar dödligheten och att betakaroten ökar risken för cancer hos rökare.

En vanlig skrivning i reklamen om kosttillskott är: "X innehåller antioxidanterna a och b som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress". Med nuvarande kunskap medför detta således i allmänhet ingen eller negativ hälsoeffekt.

Efter dessa synpunkter om två stora grupper kosttillskott följer här en presentation av två specifika kosttillskott: Ett välkänt som den forne slalomåkaren Stig Strand tycks älska (VitaePro) och ett som marknadsfördes i Senioren nr 8, 2017 (Clear Brain).

VitaePro

På företagets hemsida: VitaePro innehåller vitamin C som bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för broskets normala funktion. Kommentar: Godkänt hälsopåstående men brist (skörbjugg) är mycket sällsynt och har man inte brist lämnar överskottet av C-vitamin l kroppen med urinen.

VitaePro innehåller vitamin D som bidrar till att bibehålla normal muskelfunktion.

Kommentar. Godkänt hälsopåstående, men brist är ovanligt hos vuxna utom hos de som sällan vistas utomhus och hos veganer.

VitaePro innehåller antioxidanterna selen samt vitamin C och E som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress

Kommentar: Den bevisade kliniska nyttan av att inta kosttillskott med antioxidanter diskuteras ovan, Sammanfattningsvis ingen!

VitaePro innehåller omega 3-fettsyrorna DHA och EPA som bidrar till hjärtats normala funktion

Kommentar. Godkänt hälsopåstående och de enda ämnena i VitaePro man kan ha nytta av.

VitaePro innehåller astaxantin, lutein och zeaxantin.

Kommentar: Dessa ingredienser fanns med i VitaePro redan då produkten lanserades från början men inga hälsopåståenden om dem har godkänts av EFSA. De får tydligen hänga med av slentrian!

Slutsats: De vitaminer som ingår i VitaePro får man automatiskt i sig av bra kost. Det enda som möjligen kan saknas är DHA/EPA, som kan ersättas av en portion fet fisk eller ett par matskedar rapsolja i veckan.

Clear Brain

Denna produkt marknadsfördes i Senioren nr 8 2017 på en helsida. "Här är tabletten som ger mikro-näringsämnen till hjärnans viktiga funktioner" På förpackningen anges:" Jod bidrar till normal kognitiv funktion".

Kommentar: Hälsopåståendet är godkänt av EFSA men vilseledande eftersom jod i sig inte har någon effekt på kognitiva funktionen utan genom att verka förebyggande av hypotyreos (underfunktion av sköldkörteln) med trötthet, frusenhet och mental påverkan som följd. Jodbrist är mycket sällsynt i Sverige eftersom koksaltet är jodberikat. Extra tillförsel av jod ger därför endast i sällsynta fall indirekta effekter på kognitionen genom att förebygga hypotyreos. Det får företaget inte skriva därför att då klassas produkten som ett läkemedel.

Clear Brain innehåller även pantotensyra (vitamin B5) "bidrar till normal mental prestationsförmåga".

Kommentar: Pantotensyra finns i riklig mängd de flesta livsmedlen och det finns inga fall rapporterade av bristtillstånd. Det finns således inga skäl att inta extra pantotensyra.

Vidare ingår vitamin B6 och B12 som vid bristtillstånd medför sjukdomar som påverkar hjärnan. Det finns dock inga belägg för att dessa vitaminer har någon hälsoeffekt om det inte föreligger brist. Företaget får inte skriva förebyggande eller botande av brist eftersom produkten då klassas som läkemedel.

Av oklar anledning har man dessutom plussat på innehållet i Clear Brain med extrakt från valnöt, granatäpple, tallbark och peppar!

Rubriken på annonssidan är "Hjärnan i fokus". Det bör man verkligen ha om man ska kunna förstå hur man har komponerat Clear Brain.

Slutsats

Om man funderar att lägga pengar på kosttillskott, lita inte på alla positiva uttalanden av kändisar och övrig marknadsföring! Läs på, i första hand på Livsmedelsverkets hemsida (www.livsmedelsverket.se)!

Publicerades: 25 februari 2018 Uppdaterades: 25 februari 2018