Kontakta oss

Uppdaterades: 24 november 2020

Den andra listan över funktionärer är mer rättvisande

--todo--

Hans Iwan Bratt

Webbredaktör

--todo--

Gull Eriksson Axén

Webbredaktör,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Sven Hedman

Revisor

--todo--

Vera Håkansson

Valberedning

--todo--

Erik Rossander

Valberedning

--todo--

Gunvor Sahlqvist

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Tom T:son Thyblad

Valberedning

--todo--

Monica Wikman

Revisor

--todo--

Christina Gabriella Zaunders

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Medlemsregisteransvarig CU

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 24 november 2020