Vad är KPR?

Uppdaterades: 04 april 2019

För lite mer än 40 år sedan bildades de första pensionärsråden i kommunerna. Ett skäl till det var att kommunsammanslagningarna hade minskat pensionärernas kontakt med och inflytande i den lokala politiken. Ett annat skäl var att pensionärsorganisationerna, ville ha bättre möjligheter att informera om och påverka politiken i frågor som var viktiga för pensionärerna.

Idag finns det pensionärsråd, KPR, kommunalt pensionärsråd i de flesta av landets 290 kommuner. LPR, landstingets pensionärsråd, eller motsvarande finns i de flesta län. I större städer med stadsdelsförvaltningar finns

SPR och i några regioner RPR. Den här handboken handlar främst om KPR och LPR. Mycket är likartat för alla råden och beteckningen PR används i den här handboken för dem alla om det inte särskilt anges att just den texten gäller ett visst slags råd.

Socialstyrelsen kartlade 2012 hur det såg ut i kommuner och landsting när det gällde organisation av samråd och vilket syfte dessa hade. Man fann att det var stora skillnader i landet när det gäller rådens uppgifter, antal möten per år, antal ledamöter och deras arvoden samt ersättning för resor och utbildning.

Publicerades: 04 april 2019 Uppdaterades: 04 april 2019