Styrelsen 2022

Kerstin Lundqvist

Styrelsen sekreterare

Kerstin Berg

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen ledamot

Louise Bradley

Styrelsen ledamot

Kerstin Engberg

Styrelsen ledamot

Marina Tillberg

Styrelsen ledamot

Britt Gustafsson

Styrelsen ledamot,Styrelsen kassör