Digitala konferenser och utbildningar 2023

Här finns en lista över de konferenser och utbildningar som förbundet planerar våren 2023.

Inför varje webbinarium görs en inbjudan som sänds till föreningarna liksom till de förtroendevalda till vilka aktuellt webbinarium riktar sig.

Bedrägerier mot äldre, Digital
Tis 7 februari kl 10.00 – 11.00
Lotta Mauritzson, polisens nationella bedrägericenter medverkar. För alla medlemmar.

Folkhälsokonferens Digital
Ons 15 februari kl 10.00 – 12.00
Konferensen ligger tidigt så att distrikt och föreningar ska hinna planera inför folkhälsoveckan, vecka 19.Kom ihåg att även bjuda in de som ska tillträda under våren.

Webbinarium om webbsidan 1177.se den 7 mars
Annelie Birgersson Widin och Jessica Calmerberg, båda utvecklingsledare i Region Östergötland, visar och berättar vilken information du hittar på både den allmänna delen och på Mina sidor. Klicka här för anmälan.

Uppdrag studier – roligaste uppdraget? Digital
Tisdag 21 mars kl 10.00 – 11.30
Tips och trix för er som jobbar med studiearbetet i förening och distrikt: utbildningsansvariga – i distrikt och studieombud i föreningar.

Tryggare ekonomi på äldre dar, Digital
Mån -tis 28 – 29 mars kl 8.30 – 12.00
I samarbete med finansinspektionen och övriga seniororganisationer.

Zoom-utbildning, Digital
Ons 29 mars:  Zoom för alla som vill bli mer digitala.
Kl 10.00 -12.00 Delta i ett Zoom-möte.
Kl 14.00-16.00 Att leda ett Zoom-möte.

Tryggare ekonomi del 2, Digital Ny
30- 31 maj kl 8.30 – 12.00
Fortsättningskurs för dig som tidigare gått ”Tryggare ekonomi”.

Pensionärsråd
Utvärdering Hemtjänstindex
18 januari  kl. 10-12, kl. 14-16
 27 januari kl  10-12, kl.14-16
För representanter i pensionärsråd samt ordföranden i distrikt och föreningar. Max 40 deltagare per seminarium.

Ny i pensionärsrådet
23 februari kl. 10-12.   OBS! datum ej helt fastställt.
Grundläggande kurs för nya och gamla representanter i våra pensionärsråd.