Avtackning

En solig dag efter årsmötet avtackades avgående styrelsemedlemmar vid Vibjörnsparken.

  • Blommor vid avtackning

Avgående styrelsemedlemmarna Calle D och Kerstin F avtackades av ordförande Susanne D och vice ordförande Lars J i Vibjörnsparken.

Stort tack till er som f.d. Kassör och Motion & Hälsa.