Årsmöte 2021

Årsmöte 2021 blir annorlunda i år p.g.a. rådande omständigheter

  • Årsmöte 2021

Det är förbundets rekommendation att föreningar inom SPF Seniorerna inte i nuvarande skede genomför årsmöten fysiskt. Istället finns det några alternativ som föreningen kan välja.

-Föreningen kan skjuta upp årsmötet till en tidpunkt då det på ett säkert sätt kan genomföras utomhus eller då smittskyddsläget så tillåter.

-Föreningen kan genomföra årsmötet per capsulam, det vill säga styrelsen skickar e-post till de som uppgivet e-post och post till övriga medlemmar med förslagen till årsmötesbeslut och låter medlemmarna skicka in sina svar.

-Föreningar som så önskar kan genomföra årsmötet digitalt. De medlemmar som inte är digitala ska då erbjudas möjlighet att poströsta.

Oavsett vilken väg styrelsen väljer att gå så är det ett grundläggande krav att samtliga medlemmar ska ha möjlighet att delta i besluten på ett säkert sätt.

Vi har valt att genomföra årsmötet med poströstning den 15 mars.

Alla medlemmar får handlingarna med post 5 februari och information hur röstningen genomförs. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan under vecka 5 (1 - 7 feb).