Uppdatering hösten 2021

Bästa medlem! Ny information om aktiviteter.

Inför höst-säsongen 2021.

Styrelsen håller sig uppdaterade gällande Coronaläget för att se, om och eventuellt när, våra verksamheter kan komma igång igen. Vi tar del av Folkhälsomyndighetens (FHM) information. Vaccinationerna har nu kommit en bra bit på väg och det verkar som att vi så småningom närmar oss ett normalläge.

Vi i styrelsen för SPF Seniorerna Finspång beslutade att under våren inte genomföra några gemensamma aktiviteter inne - så länge pandemin pågår och så länge FHM avrådde från detta.  Vi tar pandemin på största allvar och vill absolut inte att någon/några medlemmar ska drabbas av smitta efter att ha deltagit i en av oss arrangerad aktivitet.

Nu blickar vi framåt och arbetet med planeringen för hösten 2021 börjar ta form. Det är vår stora förhoppning, att det ska gå att genomföra olika aktiviteter både inomhus och utomhus.

Vi har påbörjat planeringen för hösten med stor förhoppning om att kunna starta en något så när normal verksamhet, dock vill vi lyfta ett varningens finger att om läget försämras måste vi omvärdera verksamheten i höst.

Vi planerar att i början på augusti skicka ut ett enklare programblad med de aktiviteter som vi nu har under planering.

 

Styrelsen