Vandring i Risinge By

Historisk vandring i Risinge kyrkby
5 juni samlades 27 medlemmar i SPF Seniorerna Finspång för att delta i en historisk vandring i Risinge kyrkby. Solen sken och det var en riktigt fin och varm sommardag.

  • Fredrik Blomberg vår guide

Alla, som har rest till Finspång från Norrköpingshållet, har väl någon gång funderat över varför kyrkan ligger 4 km från själva centrum. Nu skulle Fredrik Blomberg, hembygdsföreningens ordförande, guida och berätta för oss, både om kyrkan och kyrkbyn.
Den gamla kyrkan , Sankta Maria kyrka, ligger ytterligare 3 km bort, och när den byggdes på 1100-talet, stod den i centrum för de gårdar, som fanns på landsbygden vid den tiden.
Den första kyrkan byggdes ut i olika etapper och i mitten på 1700-talet gjordes en stor tillbyggnad, eftersom befolkningen hade ökat på grund av gruv- och järnindustrins tillkomst.
Redan i slutet av 1700-talet började man planera för att bygga en ny kyrka. Det visade sig finnas olika synpunkter på var den nya kyrkan skulle placeras.
Den kände kyrkomålaren Pehr Hörberg ritade en altartavla, som sedermera placerades i den nya kyrkan.
Den nya kyrkan ritades av arkitekten Johan Adolf Hawerman och uppfördes av östgötabyggmästaren Abraham Nyström.
När Brukspatron Reder på Stjärnvik skänkte marken på Hults gärde till kyrkogården, fattade man beslut om kyrkans nuvarande placering år 1844.
En bidragande orsak till att kyrkplatsen flyttades närmare Finspång är troligen den stora del av församlingens befolkning, som var knuten till Finspångs bruk. 1845 påbörjades kyrkbygget, kyrkan invigdes år 1849 och firar alltså 170-årsjubileum i år.

I byn runt nya kyrkan uppfördes nu flera byggnader. Väster om kyrkogården ligger den f d sockenstugan/skolan. Den är också ritad av byggmästare Abraham Nyström. Skolan är byggd i två våningar. Fasad liksom fönsterinfattningar är dekorerade med stiliga terracotta-ornament.
Byggnaden användes för lärarbostäder och har även inrymt post.
Söder om denna byggnad ligger kyrkskolan, som troligen togs i bruk 1917 och som användes ända fram till början av 1980-talet.
En fattigstuga byggdes i anslutning till den nya kyrkan. Huset har senare varit bostad för barnmorskan, samt inrymt telefonväxeln för Risinge.
Ett kyrkstall uppfördes till att inkvartera kyrkbesökarnas hästar i under gudstjänsten. Delar av kyrkstallet byggdes senare om till tvättstuga.
Eftersom stora vägen till Norrköping passerade precis bredvid kyrkan fanns det också ett kafé, där man kunde ta rast och njuta av de vackra omgivningarna.
Efter det att Fredrik, på ett trevligt och medryckande sätt hade berättat allt detta för oss, satte vi oss i gröngräset i skuggan bakom skolan och njöt av det medhavda kaffet. Det fanns mycket att begrunda och många roliga episoder att minnas.
Intressant är också att alla de här byggnaderna faktiskt ännu finns kvar, även om de numera har andra funktioner.

Se flera bilder här