Flockdjuret-Människan

SPF Seniorerna Finspång har haft månadsmöte i Missionskyrkans lokaler i Finspång. Dagens möte samlade ca 80 medlemmar.

  • Eva Granlund

Ordförande Susanne Degerstedt hälsade välkomna och
introducerade dagens gäst skådespelaren och sjukgymnasten Eva Granlund från Vadstena. Temat för dagen var Flockdjuret människan och med en blandning av allvar och skämt, glädje och ilska blev medlemmarna lotsade genom just det som gör oss till dem vi är. Vårt genetiska arv spelar roll för hur vi beter oss och ofta reagerar vi instinktivt på andras kroppsspråk.
Vidare lämnades aktuell information från Kommunala Pensionärsrådets (KPR) senaste beredningsmöte samt information om aktiviteterna i Motion/hälsa, Studiegruppen samt Resor. Eftermiddagen avslutades med sedvanliga lotterier samt eftermiddagskaffe.

Detta var vårens sista månadsmöte i Missionskyrkan. Nu ser vi fram emot olika gemensamma utflykter samt vårt jubileumsmöte den 12 augusti, då förbundsordföranden Eva Eriksson gästar oss.

Alla medlemmar tillönskas en trevlig sommar!