Studiebesök Rustas lager Norrköping

Besök på Rustas lager i Norrköping måndag 10 september

  • Lagergång, en av många

Vi besökte i dag Rustas lager i Norrköping som de flesta kanske sett från E4:an.
18 SPF:are tog chansen att uppleva ett mastodontlager som förser 141 butiker med varor.
Vår guide, Emma Lang, berättade om företaget som startade 1986 i Gävle fram till i dag.
Lagerytan är lika stor som 15 fotbollsplaner och har ett höglager (34 m högt) samt ett låglager (12 m högt). Här arbetar 250 anställda med att ta emot och distribuera varor för Rustas butiker i Sverige, Norge och Tyskland. Man har även förvärvat en butikskedja i Finland som är under omdaning till Rustabutiker.

Se bilder från besöket här.