The Tigers

Månadsmötet 22 oktober och The Tigers lockade rekordpublik

  • 50-talsbandet

Vice ordförande Kerstin Forsman hälsade välkommen till medlemsmötet som samlade 135 medlemmar, ett rekord? Musikgruppen The Tigers gästade oss och vi som var på plats fick njuta av en rad kända låtar ur deras reportoar. 
De fyra medlemmarna firar under 2018, 60 år sedan start och framförde ett flertal svängiga men även mer lugna, instrumentella låtar. En av de mer kända var "Plättlaggen", som blev mycket populär utomlands, bl a i Israel.
Vice ordföranden, Lars Johansson, informerade om att inom föreningen har antagits en ny policy i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.
Reseansvarig, Sten Brandberg, berättade att det endast fanns enstaka platser kvar på julresan till Huseby och teaterföreställningen i Högsjö. Resegruppen planerar under 2019 ett besök på Nationalmuseum i Stockholm och resa till Tjeckien.
De 135 besökande medlemmarna fick information om att influensavaccinering kan göras på Missionskyrkan den 1 november mellan kl 9.00-15.00. Kommande program innehåller information om fallolyckor, en hantverksdag där medlemmar visar upp alster från egna hobbyverksamheter och slutligen adventsfirandet som flyttats till tisdagen den 11 december.Ett 15-tal nya medlemmar presenterades på mötet av totalt 25 nya medlemmar under året.
Avslutning med kaffe, smörgås och hembakade kakor samt sedvanligt lotteri.

Se bilder från månadsmötet här