Månadsmötet 2 okt

När landshövding Elisabeth Nilsson besökte oss i Missionskyrkan och berättade om sig själv och sitt arbete, samlades drygt 110 SPF:are. Vi fick en intressant inblick i hur hennes arbete ser ut.

  • Elisabeth Nilsson