Årsmötet 2017-02-27

SPF Seniorerna Finspång har haft sitt årsmöte i Bildningen måndag 27 februari och 73 medlemmar deltog. Årsmötet leddes av Sven Bergqvist. Ny ordförande valdes, Inger Welander, samt en ny styrelseledamot, Kerstin Forsman, valdes in. Övriga omvaldes enligt valberedningens förslag. Anders Andersson(avgående ordförande), och Bengt Lindberg avtackades med blommor.

  • Nye ordföranden Inger Welander
  • Mötets ordf. & sekr.
  • Avgående ordf Anders Andersson
  • Avtackning Bengt Lindberg
  • Nye ordföranden Inger Welander
  • Mötets ordf. & sekr.
  • Avgående ordf Anders Andersson
  • Avtackning Bengt Lindberg