Årsmöte 2023

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte måndag 27 februari kl 14:00.

Motion kan väckas av medlem. Motionen ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingarna kommer att publiceras här senast två veckor före mötet.

Fri entré. Under kaffet underhåller Janne Darenius med härlig pianomusik.

Anmälan senast den 23 februari till Birgitta Dyverfeldt per e-post birgitta.dyverfeldt64@gmail.com eller tel 070-878 99 36.