Årsmöte 2023

Cirka hundra medlemmar hade hörsammat kallelsen till årets årsmöte den 27 februari.

Ett mycket välbesökt årsmöte ägde rum i Missionskyrkan den 27 februari. Årsmötet inleddes med parentation för att hedra de medlemmar som har gått bort. Diktläsning av Inga Ahrbom och Sånggruppen sjöng ”Härlig är kvällen”.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Lars Johansson. Posterna som ordförande och vice ordförande är vakanta. Britt Gustafsson, kassör, och Louise Bradley omvaldes. Nyval av Ewa Gynnhammar och Jan-Olof Greek  Kvarstår ytterligare ett år i styrelsen gör Kerstin Engberg, Kerstin Lundqvist och Marina Tillberg, som tillträder som ny sekreterare. Gunnel Gustafsson och Denny Lawrot omvaldes som ordinarie revisorerer med Clary Andersson och Astrid Nilsson som ersättare.

Elisabeth Blomkvist och Lars Johansson lämnade uppdraget inom valberedningen och avtackades med blommor. Kerstin Lundqvist tackade styrelsen, alla funktionärer som i olika kommittéer och arbetsgrupper har lagt ner mycket värdefullt arbete under det gångna verksamhetsåret.

Jan Darenius underhöll med pianomusik. Medlemmarna bjöds på kaffe och semla. Därefter följde sedvanliga lotterier. Nästa medlemsträff i Missionskyrkan äger rum den 13 mars, då kommer skådespelare Eva Granlund från Vadstena och underhåller.