Notiser

Uppdaterades: 12 oktober 2020

SPFs SENIORERNAS UPPTAKTSMÖTE I NYARPSSTUGAN 200817 BANKERYD

 • Höstuppstart måndag den 17 augusti 2020
 • Christer Möller och Bo Heidelind underhåller
 • SPF Seniorerna i Bankeryd har haft sitt månadsmöte måndagen den 14 sept.Ordföranden hälsade välkommen, speciellt gästföreläsaren utrikeskorrespondenten Rolf Fredriksson, f ö född i Vaggeryd, och gladdes åt den goda uppslutningen , ca 40 personer, beroende på att coronaföreskrifterna ger rätt att ha max 50 personer, varför en andra sammankomst var planerad två timmar senare.Övriga föreskrifter var perfekt åtgärdade, garanterande avstånd mellan de närvarande och ingen trängsel. Rolfs föredrag hade rubriken Europa bakom rubriker och kulisser.Han har varit verksam under drygt trettio år med först Europa som verksamhetsfält och sedan specialbevakning på Bryssel och EU.Vi fick en synnerligen informativ redogörelse för viktiga händelser, åtföljt av bilder, av murens fall, utvecklingen i bl a Ukraina och Krim, där invånarna ansåg sig vilja bli delaktiga i västs standard och utveckling. Dessutom intressant information om den följande nedrustningen inom framför allt olika östländer, som Rolf följde på nära avstånd.Vid sin placering i Bryssel betonade han vikten av att EU är ett samarbetsorgan, där svenskarna har gott rykte och dessutom finns på olika nivåer inom hela EU , deltagande i de olika beslutsprocesserna. Inom EU finns det, i motsats till hans föregående bevakningsområde, oceaner av information, där det gäller att sovra i det tillgängliga informationsflödet för att få lämplig och framför allt riktig mängd information till olika media. Efter kort frågestund avtackades Rolf med varm applåd, Ordföranden kallade till fika av medhavd förning hos deltagarna, lotteri genomfördes och vi önskades välkomna till oktobermötet.
 • Höstuppstart måndag den 17 augusti 2020
 • Christer Möller och Bo Heidelind underhåller
 • SPF Seniorerna i Bankeryd har haft sitt månadsmöte måndagen den 14 sept.Ordföranden hälsade välkommen, speciellt gästföreläsaren utrikeskorrespondenten Rolf Fredriksson, f ö född i Vaggeryd, och gladdes åt den goda uppslutningen , ca 40 personer, beroende på att coronaföreskrifterna ger rätt att ha max 50 personer, varför en andra sammankomst var planerad två timmar senare.Övriga föreskrifter var perfekt åtgärdade, garanterande avstånd mellan de närvarande och ingen trängsel. Rolfs föredrag hade rubriken Europa bakom rubriker och kulisser.Han har varit verksam under drygt trettio år med först Europa som verksamhetsfält och sedan specialbevakning på Bryssel och EU.Vi fick en synnerligen informativ redogörelse för viktiga händelser, åtföljt av bilder, av murens fall, utvecklingen i bl a Ukraina och Krim, där invånarna ansåg sig vilja bli delaktiga i västs standard och utveckling. Dessutom intressant information om den följande nedrustningen inom framför allt olika östländer, som Rolf följde på nära avstånd.Vid sin placering i Bryssel betonade han vikten av att EU är ett samarbetsorgan, där svenskarna har gott rykte och dessutom finns på olika nivåer inom hela EU , deltagande i de olika beslutsprocesserna. Inom EU finns det, i motsats till hans föregående bevakningsområde, oceaner av information, där det gäller att sovra i det tillgängliga informationsflödet för att få lämplig och framför allt riktig mängd information till olika media. Efter kort frågestund avtackades Rolf med varm applåd, Ordföranden kallade till fika av medhavd förning hos deltagarna, lotteri genomfördes och vi önskades välkomna till oktobermötet.

SPF Seniorerna i Bankeryd har haft sitt upptaktsmöte utomhus vid Nyarpsstugan för hösten måndagen den 17 augusti helt enl gällande direktiv från distriktsstyrelsen och uppdelad i två tider.Allas glada miner tydde på att detta var ett välkommet avbrott i den annars så vardagliga coronalunken, dessutom i strålande väder.Ordföranden Kjell Larsson hälsade välkommen och mötet inleddess med en riktigt klurig tipspromenad .Under det medhavda kaffet underhöll duon Christer och Bosse med härliga nostalgiska melodier,lätta att sjunga till, som ju många inte gjort på länge mm h till pandemin. Också en riktig glädjehöjdare!
Ordföranden fortsatte att informera om osäkerheten betr genomförandet av höstens program, septembermötet den 14 är ej klart, man hoppas få jazzcirkeln igång mm men
kommer att löpande informera om utvecklingen och framförallt hur distrikts, och central- styrelse beslutar om vad gäller just månadsmötena. Ordföranden tackade musiken för bra höjning av humöret och de som kommit.

 

Publicerades: 18 augusti 2020 Uppdaterades: 12 oktober 2020