Månadsmöte den 8 mars

Pol till pol med Fredrik Blomkvist

SPF Pensionärerna Bankeryd inbjöd till digitalt månadsmöte måndagen den 8 mars. Föredragshållare var Fredrik Blomkvist, Bankeryd. Han visade bilder och filmer under ämnet "Pol till Pol". Det ämnet förpliktigar – hur många svenskar kan säga att man besökt båda polarnas mittpunkter? En fantastisk berättelse hur Fredrik som fotograf åt Göran Kropp och Ola Skinnarmo fick rykte om sig att vara fotograf i iskyla och därmed fick erbjudande från ingen mindre än Prince Albert av Monaco att vara med på resor till Arktis och Antarktis. Resor som vi nog inte trodde var möjliga att göra. För att nå Nordpolen åkte de hundsläde från en rysk bas som ligger ca 10 mil från polen. Det gäller att ha med sig GPS:en för att veta när man är framme vid Nordpolen eftersom isen hela tiden rör sig. På Sydpolen ägnade sig sällskapet åt att besöka många av de forskningsstationer som finns där. Otroliga bilder och filmer över ett vitt öde landskap. En varm applåd från de 40-tal deltagarna kunde höras över nätet. Därefter drogs 5 vinnare i SPF:s friskvårdlotteri. I dessa tider blir det många promenader när det inte är digitalt månadsmöte.