Om föreningen

SPF Bankeryd

  • Styrelsen 2023: Övre raden: Olof Ejdeblad ordf, Bo Ögren, Johan Eldin, Kerstin Zinnerfors, Gerd Lahger Nedre raden: Marianne Garpheden, Marie Lövkvist, Ann-Christine Stenholm, Agnetha Pedersen

Spf-Bankeryd bildades den 18 november 1987 och vår förste ordförande var Bigge Miller. Vid första årsmötet upptog medlemslistan 27 namn. Sedan dess har medlemsantalet nästan tiodubblats. Vid föreningens 30-årsjubileum var vi 227 medlemmar.

Under åren har vi haft ett stort antal föreningsmöten. Vi har en programkommitté som ser till att dessa möten får innehåll som lockar många medlemmar, och även icke medlemmar, till mötena.

Det har alltid pågått en mängd aktiviteter både för fysikt och kulturellt välbefinnande. Man kan delta i i studiecirklar i de mest skilda ämnen. Reseverksamheten har program som erbjuder både längre och kortare turer.

På den fysiska sidan erbjuder vi gemensamma promenader, deltagande i gymnastikgrupper, styrketräning samt boule. Bouleklubben har med framgång deltagit i både DM och RM.

Utöver den verksamhet vi redan har är vi öppna för förslag från våra medlemmar på nya spännande aktiviteter. Vi träffas i Församlingsgården andra måndagen i månaden kl 14.

Kom med i SPF-Bankeryd

Bankgiro 125 - 9605

Swish 123 - 193 90 08