Luciafirande den 13 december 2021

SPFs Seniorerna i Bankeryd decmöte med luciafirande

SPF Seniorerna i Bankeryd har avhållit sitt decembermöte med luciafirande. Ordföranden hälsade välkommen och informerade bl a om att underlag för inbetalning för 2022 kommer från SPF centralt. Inbetalning 50 kr för grötfesten görs dessförinnan.

En berättelse om Lucias tillblivelse och övrig historia lästes  samt en humoristisk saga om lille Jonas som hellre ville se lok än”(lucia)tåg”!!

Så sänktes ljuset, pianot intonerade luciasången och ett mäktigt tåg av flickor i alla åldrar från Svenska kyrkan, körerna Miniklang, Kreoklang, Messo och Company , tågade in på scenen. Det blev ett mäktigt och väldigt vackert framförande av dessa skolade vackra flickröster och ett välvalt potpurri av äldre och nyare luciasånger fick vi njuta av.Ett litet extratåg anslöt så småningom av små lucior och stjärngossar, och intet öga förblev torrt till dessas framförande!!!

Men allt har ett slut och efter en timme var det över, men efterlämnade härliga minnen hos de närvarande.

Efter den välförtjänta långa applåden tackade ordföranden och tillönskade medlemmarna en God Jul och Gott Nytt År!

PA Falk