Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Olof Ejdeblad

Styrelsen ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Johan Eldin

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Agnetha Pedersen

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Ann-Christine Stenholm

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Bo Ögren

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Gerd Lahger

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Marie Lövkvist

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Kerstin Zinnerfors

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Marianne Garpheden

Styrelsen sekreterare