Detta vill vi!

Skapa engagemang och gemenskap

SPF Seniorerna Örgryte ska vara en förening som:

  •  är attraktiv för både yngre och äldre pensionärer
  •  skapar engagemang och gemenskap hos medlemmarna

Med en fortlöpande dialog i föreningen växer intresset för att medverka med önskemål och idéer samt eget deltagande i aktiviteter.

Genom att bygga nätverk där det finns möjlighet att delta i olika intressegrupper engageras fler i att vara aktiva inom föreningen. En attraktiv förening bygger på en utveckling, där flera decennier pensionärers livserfarenheter, kunskap och uppfattningar kan samsas och berikas.

Genom att följa samhällets aktuella och för pensionärer viktiga frågor kan vi ta del av och påverka utvecklingen utifrån medlemmarnas intressen och behov.

Med många aktiva medlemmar värnar vi demokratin inom organisationen samtidigt som vi kan göra pensionärernas röster hörda och stärka vår plats i samhället.