Diskussionsklubb Herrar - 17 april

Idag har Herrarna träffats och diskuterat bland annat "kombarrisstenarna" för stuvarnas löner. Dessa fanns på Masthuggskajen. Bilden visar en sådan tung sten och den är från Kungslena i Västergötland.

Det är verkligen intressanta samtal som sker i diskussionsklubben!!