19 januari 2022 - Årsmöte

Tisdagen den 19 januari hölls årsmöte SPF Seniorerna Örgryte i Redbergskyrkan.
Ett 30-tal medlemmar närvarade och gav sitt stöd till att årsmötet utlysts enligt stadgarna samt godkände dagordningens samtliga punkter.

Efter årsmötet fick vi ta del av Idas livsöde som mormon i Amerika 1863.

Ingegerd Alvbring berättade ömsint om Ida och hennes levnadshistoria inom mormonismen och visade bilder som åskådliggjorde vilka strapatser hon genomgick. Fängslande och spännande!