Adam Cwejman - 12 April

Månadsmötet i april bjöd på en spaning av Sverige, Göteborg och göteborgaren, ett lokalt perspektiv i en global värld. Hur ser vår framtid ut i skuggan av kriget mot Ukraina? 

Adam Cwejman, politisk redaktör och ledarskribent på G-P, gjorde sin spaning utifrån att vi har ett nytt kallt krig på gång eller att det rentav redan är igång.

Stormakter som USA, Ryssland och Kina styr vår värld i detta krig och positionerna förefaller ha låst sig. Världen - och vi - skulle behöva förbereda oss för en ny världsordning.

För Göteborg och göteborgarnas del, för Sverige och övriga Europa gäller det att vara beredda på att förändra vårt levnadssätt. Vår konsumtion av importvaror - materiella såväl som livsmedel- kommer sannolikt att se annorlunda ut än de senaste decennierna.

Även arbetsmarknaden kan komma att förändras då det i Sverige idag finns många Kinaägda industrier.  

Adam Cwejmans besök på SPF Örgrytes månadsmöte (där ett 90-tal medlemmar medeverkade) blev oerhört uppskattat.