Möte om aktiviteter - 15 februari

Ett 25-tal medlemmar samlades till en informations- och frågestund på Dicksons hus under rubriken "Aktiviteter för seniorer". Man fick ta del av en innehållsrik, engagerad och samverkansinriktad presentation från flera ledande tjänstemän inom kommunen. Som föreningen kan vi bidra till att den mängd insatser som erbjuds våra äldre blir än mer kända, tydliga och tillgängliga. Trygghet, delaktighet och hälsa var ledorden vid dagens möte.