Vad gör en hyresnämnd - 18 oktober

Det var en ny upplevelse och erfarenhet för många av oss som deltog i dagens studiebesök vid hyresnämnden. Vi blev mycket väl omhändertagna och fick en gedigen information om hur rättsprocessen går till i denna verksamhet. Därefter fick vi ta del av en hyresförhandling. Mångfalden av ärenden kopplat till boende var nog betydligt mer omfattande än vi hade föreställt oss. Än en gång kan vi konstatera att det i vår förening finns ett stort intresse och mycket kunskap som vi ska ta vara på och som ger oss en fantastisk variation och spridning när det gäller programerbjudanden.