Månadsmöten våren 2024

Våren 2024
Vi har våra månadsmöten i Redbergskyrkan, för aktuella datum se vårt program. Anmälan till månadsmötena görs till Ingegerd Alvbring senast måndagen innan mötet.
Mail: manadsmoteorgryte@gmail.com alt. sms eller telefon på 070-829 89 57.


Ett program för Våren 2024, som är laddat med mängder av härliga aktiviteter publiceras på hemsidan vecka 50.  Även ett kalendarium med en överblick av alla aktiviteter publiceras. Vi ses och trivs tillsammans i vår hälsar vi i styrelsen!! Programmet skickas ut per post till samtliga medlemmar i mitten av december.