Att vara sitt hela jag 13 oktober

Vid månadsmötet, den 13 oktober, hade vi glädjen att få lyssna till Cilla Erkfeldt, en mycket efterlängtad föredragshållare. Cilla, som är vice ordförande i SPF Askim, möter vi även som Conny, en mycket uppskattad medarbetare i distriktet och föreningarna när det gäller utbildningar och med ansvar för Medlemsregistret.

Dagens tema "Att vara sitt hela jag", belyste Cilla på ett mästerligt sätt när det gäller villkoren för och upplevelsen av att vara en transperson. En transperson beskrivs enklast som en människa som vill bejaka sig själv och sina känslor vilket innefattar människor i alla kulturer och över hela jorden genom historien.

Cillas fantastiska berättelse gav oss lyssnare en fin grund för att människor omkring oss ges möjligheter "Att vara sitt hela jag".

Tack Cilla för att du med värme, humor och kunskap gav oss din livsberättelse!!!