Funktionärer.


Namn i slumpmässig ordning!

Elisabet Lindholm

Folkhälsa/Friskvård

Gun Nybratt

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Monica Påhlsson

Valberedning ordförande

Maj-Britt Anckar

Valberedning

Vibeke Carlander

Valberedning

Eva Bergfeldt

Folkhälsa/Friskvård

Ingegerd Alvbring

Medlemsregisteransvarig CU

Lars Bergfeldt

Trafik