Funktionärer.


Namn i slumpmässig ordning!

Personbilden är ej tillgänglig.

Elisabet Lindholm

Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Eva Bergfeldt

Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Gun Nybratt

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars Bergfeldt

Trafik

Personbilden är ej tillgänglig.

Helena Jos Person

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Vibeke Carlander

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Maj-Britt Anckar

Valberedning