Aktiviteter, se rubrikerna till vänster!

I flikarna till vänster presenterar vi medlemsaktiviteter av skilda slag, såsom månadsmöten, utflykter/studiebesök m.m. De flesta av aktiviteterna i undermenyerna till vänster kan återfinnas i vårt program. Protokoll och information från möten och remisser där SPF Seniorerna Örgryte varit representerade som förening återfinns under fliken "Om föreningen".

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.