Kontakta oss

Namn i slumpmässig ordning!

Linda Frank

Styrelsen ordförande

Ingegerd Alvbring

Styrelsen kassör

Maimo Baumann

Styrelsen ledamot

Gun Nybratt

Styrelsen ledamot

Ulrika Öberg

Styrelsen ledamot

Eva Almkvist

Styrelsen ledamot

Anders Behn

Styrelsen ledamot

Barbro Netz

Styrelsen sekreterare,Styrelsen ledamot

Eva Dufva

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen ledamot