Kontakta oss

Namn i slumpmässig ordning!

Personbilden är ej tillgänglig.

Linda Frank

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Barbro Netz

Styrelsen sekreterare, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Håkan Bergqvist

Styrelsen kassör, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Gun Nybratt

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingrid Löfstaf

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars Bergfeldt

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ann-Katrin Blomster

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anders Behn

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingegerd Alvbring

Styrelsen ledamot