Kontakta oss

Namn i slumpmässig ordning!

Linda Frank

Styrelsen ordförande

Ingegerd Alvbring

Styrelsen kassör

Gun Nybratt

Styrelsen ledamot

Ulrika Öberg

Styrelsen ledamot

Anders Behn

Styrelsen ledamot

Lars Bergfeldt

Styrelsen ledamot

Ann-Katrin Blomster

Styrelsen ledamot

Barbro Netz

Styrelsen sekreterare,Styrelsen ledamot