13 april - Knapp-Carlsson

Knapp-Carlsson, ett företag med 16 000 artiklar och 2 miljoner knappar i lager!! Om detta bl a berättade Ann Catrine Fogelgren som ägt företaget sedan 1992. Ett 60-tal medlemmar lyssnade på ett fängslande föredrag och om den kulturgärning som görs!