AgeCap vår nya samarbetspartner

Vi är så glada och stolta över att ha blivit inbjudna av AgeCap till en samverkan med dem, vilket kommer att ske från 2023. De gemensamma beröringspunkterna är många och viktiga. Vi gläds åt att SPF Örgryte ses som en god partner i ett viktigt spridningsarbete.

AgeCap är ett tvärvetenskapligt centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. Här bedriver man multidisciplinär forskning för ett gott och värdefullt åldrande. Visionen för AgeCap är ett samhälle där äldre personer respekteras och värderas- ett samhälle som gör det möjligt att vi oberoende av ålder och andra faktorer kan vara aktörer i våra egna liv.

Inledningsvis kommer 3 seminarier med världsledande forskare att anordnas tillsammans med AgeCap i Kyrksalen Redbergskyrkan, Landerigatan 9. 

-  2 februari kl. 16.30-18.30 - Att leva med demens

-  9 februari kl. 13.00-14.30 - Kan vi förebygga demens

-  21 april kl. 12.30-14.30 - Hur kan Sveriges årsrika bli Sveriges hopp! En pratshow med intressanta gäster i soffan och med efterföljande tankesmedja.

Vi återkommer med mer utförlig information kring dessa seminarier i våra Medlemsbrev via mail varje månad, på vår hemsida samt i kommande "Program våren 2023".

Mer information om AgeCap ser du på deras hemsida: www.gu.se/agecap