AgeCap 2 februari

Att leva med demens - första seminariet med AgeCap (centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet).

Den 2 februari var det dags för det första mötet i en serie tillsammans med AgeCap. Alzheimerfonden berättade om sin verksamhet och det hölls några kortare föredrag. Hur kan man som anhörig underlätta vardagen och hur kan man stötta på ett sätt som gör livet bättre för både drabbade och anhöriga.