AW på Leonardo - 27 april

Två trogna vänmedlemmar, Margot och Margaretha, kom till dagens AW  (fotot). Stämningen på Leonardo var som alltid god och fina samtal fördes vid borden. Nästa AW äger rum torsdagen den 25 maj.