Månadsmöte 10 november

Den 10 november träffades över 50 medlemmar för att lyssna till Anders Behns föredrag om Redbergsplatsens utveckling från en liten lantlig ort utanför staden till en förort och för att nu befinna sig nära centrum av staden.

Anders berättade med stor kunskap, inlevelse och humor vilket höjde stämningen!!

Vi fick även en redogörelse av Per Olof Ek vad som gäller kring Flexlinjen och Färdtjänst (detta var ett önskemål från medlemmarna).

Bilden:

I slutet av mötet avtackades de tävlande lagen i Hjärnkoll av vår ordförande Linda Frank. Under Aktiviteter/ Hjärnkoll på hemsidan finns mer att läsa för den som är nyfiken.